Realfagskrisen: Slik styrker vi lærerne og undervisningen (kronikk)

Nyhet
/
15.06.2023
Foto som viser professor Elham Kazemi (delvis skjult t.v.) fra University of Washington leder en samling i etterutdanning i matematikkdidaktikk for lærerutdannere på NTNU i Trondheim. Fra venstre rundt bordet: professor i matematikk Raymond Bjuland (UIS), professor Reidar Mosvold (Matematikksenteret), førsteamanuensis Janne Fauskanger (UIS) og Kjersti Wæge, leder for Matematikksenteret NTNU.
Kronikken er skrevet av professor i matematikk Raymond Bjuland (UIS/Matematikksenteret), professor Reidar Mosvold (UiS/Matematikksenteret), førsteamanuensis Janne Fauskanger (UIS/Matematikksenteret) og Kjersti Wæge, leder for Matematikksenteret (NTNU).
"For oss som forsker på kvalitet i undervisningen, er det soleklart hva som må til for å utvikle og endre undervisningspraksis i skolen. Vi håper derfor å bli hørt når strategiene utformes.", skriver Kjersti Wæge, Janne Fauskanger, Reidar Mosvold og Raymond Bjuland i en kronikk som ble publisert i Utdanningsnytt. 

Les kronikken i Utdanningsnytt

De fire kronikk-forfatterne trekker i kronikken fram tre viktige tiltak for å møte Realfagkrisen:

  • Innføre kompetanseutviklingstiltak som tar sikte på reelle og varige endringer i skolen. De må være av en viss varighet, være forskningsbaserte og praksisnære.
  • Gjeninnføre lærerspesialistutdanningen i matematikk og naturfag. Det vil sikre kontinuerlig, kunnskapsbasert utvikling av undervisningen på skolene.
  • Styrke lærerutdanningen ved å etablere utdanningsprogram for de som utdanner lærere. På den måten kan vi i enda større grad sikre en universell, forskningsbasert praksis for lærere som underviser i realfagene.