Videreutdanning gir resultater

Nyhet
/
26.06.2023
Dame som sitter i et klasserom, smiler og rekker opp hånda.
Ved Universitetet i Agder er strykprosenten i matematikk på lærerutdanningene rekordlav. Lærerutdannerene gir videreutdanningen «Matematikk for lærerutdannere» noe av æren.

Nærmere 1200 grunnskolelærerestudenter avla nasjonal deleksamen i matematikkdidaktikk i vår. 33, 9 prosent strøk. Dette er en økning fra våren 2022, da 22,5 prosent strøk (Khrono).

Aldri før har en nasjonal deleksamen i matematikk i grunnskolelærerutdanningen for trinn 1–7 og 5–10 hatt en så høy andel med stryk, skriver Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). 

– Det er fortsatt store variasjoner mellom lærestedene, men tendensen er at karaktersnittet går ned og færre fullfører, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Unntaket er altså Universitetet i Agder. Her strøk bare fem prosent av lærerstudentene matematikk. Årsaken er et matematikkmiljø som har jobbet målrettet i flere år.

– Vi har rammer som legger til rette for at ansatte kan gjøre en god jobb, sier Linda Gurvin Opheim, leder for lærernettverket i MatRIC, som er et Senter for fremragende utdanning ved universitetet.

Her er det de mener er suksessfaktorene:

  • Lavterskeltilbud for studenter som ønsker hjelp med matematikk
  • Kreative metoder og samarbeid mellom forskning og undervisning
  • Studentaktiv undervisningsform

Tror på endring hos flere lærerutdanninger

Lærerutdannerne ved Universitetet i Agder har hentet inspirasjon fra videreutdanningen Matematikk for lærerutdannere. Kurset er utviklet og finansiert av MatRIC i samarbeid med Matematikksenteret NTNU, og har vært en pilot for et tjuetalls lærerutdannere fra hele Norge.

– Det de har fått til ved Universitetet i Agder, er et eksempel til etterfølgelse, og det er svært gledelig at de tar i bruk praksisen vi har jobbet med i videreutdanningen. Jeg tror vi vil se en lignende utvikling hos flere av lærerutdanningsinstitusjoner som har deltatt, sier Kjersti Wæge, som er ansvarlig for pilotprosjektet og leder ved Matematikksenteret NTNU. 

Målet med videreutdanningen er å etablere en arena der matematikere og matematikkdidaktikere i fellesskap utvikler en lærerutdannerpraksis for fremtiden. Videreutdanningen har gått over to år, med fire samlinger hvert år. 

– Det har vært en stor suksess. Vi har sett et enormt engasjement for utforsking og samarbeid fra deltagerne. Vi har greid å knytte undervisningskunnskap og undervisningspraksis tettere sammen, noe som var det vi ønsket å oppnå, sier Wæge.

Om pilotprosjekt blir et fast videreutdanningstilbud til lærerutdannere avgjøres i løpet av sommeren 2023. 
 

Tiltak for å møte Realfagkrisen

I kronikken "Realfagkrisen: Slik styrker vi lærerne og undervisningen" (Utdanningsnytt) foreslår Kjersti Wæge, Janne Fauskanger, Reidar Mosvold og Raymond Bjuland tre tiltak for å bedre matematikkundervisningen i norsk skole. Ett av tiltakene er å etablere et utdanningsprogram for de som utdanner lærere. Bakgrunnen er at det i dag ikke finnes noen utdanning for å bli lærerutdanner, noe som utfordrer kvaliteten på undervisningen i realfagene i grunnskolen og i videregående skole.
Kronikkforfatterne refererer til pilotprosjektet Matematikk for lærerutdannere og Naturdidaktikk for lærerutdannere (Naturfagsenteret, UiO). 
 

 

Piloten "Matematikkdidaktikk for lærerutdannere" var et deltidsstudium som deltagerne kombinerte med sin jobb som lærerutdannere. Studiet gav på 30 studiepoeng og ble gjennomført over to år. 
Les mer om tema i studieprogrammets emner hos NTNU:
Matematikk for lærerutdannere 1
Matematikk for lærerutdannere 2 

Kilder:
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Universitetet i Agder (UiA)
Khrono