Reidar Mosvold

Portrett av Reidar Mosvold

Professor II i matematikkdidaktikk

Utdanning

2006: Dr.philos. i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Bergen, Institutt for matematiske fag.
1999–2001: Hovedfag i matematikkdidaktikk ved Høgskolen i Agder, Kristiansand
1999: Cand.mag. ved Høgskolen i Agder (matematikk, kristendom og idrett)

 

Yrkeserfaring

2016– 
 

Professor i matematikkdidaktikk ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger.
2018–2022 Professor II ved Matematikksenteret, NTNU.
2017–2018 Gjesteforsker/Fulbright Scholar ved University of Michigan.
2016–2017 Førsteamanuensis II ved Matematikksenteret, NTNU
2013–2016 Førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger.
2006–2013 Førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Universitetet i Stavanger.
2005–2006 Forsker ved Telemarksforsking-Notodden.
2002–2004 Doktorgradsstipendiat ved Telemarksforsking-Notodden.
2001–2002 Matematikklærer ved Aftenskolen i Kristiansand.
2001
_________
Matematikklærer ved Vågsbygd videregående skole, Kristiansand.

Mine oppgaver på senteret

Mine oppgaver på Matematikksenteret er særlig knyttet til forskning og veiledning. Jeg har vært involvert som forsker i MAM-prosjektet, og som veileder i førstelektorprogrammet samt for en ph.d.-student knyttet til senteret.