Janne Fauskanger

Portrett av Janne Fauskanger

Professor

Janne Fauskanger er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Institutt for Grunnskolelærerutdanning, Idrett og Spesialpedagogikk ved Fakultet for Utdanningsvitenskap og Humaniora, Universitetet i Stavanger.
Hennes interesseområder er læreres undervisningskunnskap i matematikk og lærernes oppfatninger om hvilken kunnskap som er viktig for dem i undervisningsarbeidet. Det siste var fokuset i hennes doktorgradsarbeid. Videre er hun opptatt av koblingen mellom teori og praksis i utdanning, samt utvikling av matematikklæreres undervisningspraksis. Hun har en omfattende publikasjonsliste både nasjonalt og internasjonalt knyttet til disse temaene og har deltatt i flere større forsknings- og utviklingsprosjekter.

Publikasjoner i Cristin.