Nye ressurser: Programmering i matematikkfaget

Nyhet
/
31.05.2023
En illustrert, hvit kule med blå tall på svart bakgrunn. Vi ser også grønne siffer horisontalt over den svarte bakgrunnen og kula.
Er du nybegynner i programmering, har lyst til å utvikle din kompetanse, eller trenger ressurser til undervisning i programmering? Vi har utviklet programmeringsressurser som kan være nyttig i arbeidet med programmering i matematikkfaget.

Programmeringsressursene består av seks moduler med veiledning og praktiske eksempler rettet mot lærere og elever. I tillegg får du informasjon om programmering, ulike verktøy og didaktisk grunnlag i undervisningen.

Gå til programmeringsressursene
 

Viser et brett med figurer og brikker med piler. Vi ser hender som flytter på brikkene med piler.
Hvordan skal jeg undervise i programmering? Hvilke programmeringsverktøy finnes? Hvordan fremme matematisk tenking, resonnering og problemløsing i programmering? Programmering er nytt for de fleste av oss, og vi håper de nye ressursene kan gi gode svar og være til hjelp for både lærere og elever.

Finnes det en «oppskrift» på god undervisning i programmering?

Vi har brukt to år på å utvikle og prøve ut programmeringsressursene, sammen med lærere. En erfaring vi gjorde oss tidlig i prosessen, var verdien av å veksle mellom det analoge og digitale. Vi har derfor valgt å bruke en metodikk som heter «PRIMM» som didaktisk grunnlag i modulene. PRIMM er en forskningsbasert tilnærming som består av fem trinn: Predict (Forutse), Run (Kjøre), Investigate (Utforske), Modify (Modifisere) og Make (Lage).
PRIMM-metodikken gir gode råd om hvordan det analoge arbeidet kan få en sentral plass i opplæringen, og den er en rød tråd gjennom alle modulene i ressursen.
Les mer om PRIMM

Hvilke programmeringsspråk finnes, og hvilke passer i undervisningen?

Det er en jungel av ulike språk og verktøy som kan brukes i programmering. Lærerplanen legger ingen føringer, men to programmeringsspråk har utkrystallisert seg som favoritter: Scratch og Python. Vi har derfor valgt å fokusere på disse to i programmeringsressursene.
Les mer om Scratch og Python 
 

Illustrasjon av en blid, gul og hvit katt
Om du er nybegynner i programmering, er Modul 1 – Introduksjon til Scratch en fin start.

Hva sier læreplanen?

Matematikkfaget har fått ansvar for opplæring i programmering, og i LK20 er programmering nevnt spesifikt fra 4. trinn. Samtidig skal yngre elever forberedes på å «tenke programmering» gjennom analoge og digitale aktiviteter.
Les mer om LK 20 og programmering