Vlogg elevsvar til oss!

Nyhet
/
30.06.2023
To jenter som smiler og ser inn i kamera på en mobil. I bakgrunnen ser vi en hvit tavle med noen røde streker.
På MatteLIST kan dere sende inn svar, ideer og løsninger på oppgaver - til inspirasjon for andre elever og lærere. Hva med å sende oss en vlogg?

På mattelist.no finner dere over 600 utforskings- og problemløsingsoppgaver som legger til rette for utforskende arbeidsmetoder, samarbeid og en inkluderende klasseromskultur. Her har vi alltid utvalgte oppgaver som er åpne for forslag til svar, ideer og løsninger, og vi publiserer inspirerende og kreative forslag som kan være nyttige for andre.

Vi ønsker oss mange flere elevsvar på oppgaver – gjerne i vlogg-format!

For å vise hvordan en slik vlogg kan se ut, har vi utviklet en "vlogg-ressurs". Den er laget i samarbeid med Skrivesenteret og elever på 9. trinn ved Biralee International School i Trondheim. Ressursen viser hvordan elevene går fram for å lage vlogger, og hvordan dette arbeidet kan bidra til å utvikle deres ferdigheter i matematikk. 
Vi håper ressursen kan inspirere flere til å sende inn elevsvar på MatteLIST!

Ressursen består av:

  • minidokumentar som viser hvordan elever på 9. trinn brukte vlogging for å formidle løsninger av oppgaven statistiske utsagn fra MatteLIST
  • gode og mindre gode eksempler på vlogger
  • elevprodukt
  • tips og råd om blant annet manus, videokvalitet og redigering 

Smakebiter fra arbeidet med ressursen

9. trinnselevene gikk først sammen i grupper for å planlegge produksjonen av vloggen. De brukte YouTube til å finne inspirasjon og å lære mer, og fikk se noen eksempler på gode og mindre gode vlogger.

Det første vlogg-eksempelet de fikk se (til høyre), har flere typiske mangler og «nybegynnerfeil», og bærer preg av litt manglende planlegging.

Så fikk de se denne:

Dette eksempelet gir inspirasjon til hvordan fagkunnskap kan formidles slik at det matematiske innholdet kommer godt fram.

Etter å ha gjort research og sett på eksemplene, gikk de i gang med produksjon. I denne minidokumentaren får dere et innblikk i prosessen. Vi får også høre om erfaringene til matematikklærer Pedro Santos:

Elevene jobbet med vlogg-prosjektet i to dobbelttimer, og resultatet ble veldig bra! Her er to av vloggene:

Se mer hos Skrivesenteret

PS. Vi har juksa litt

Vloggene fra Biralee ble laget med god støtte fra erfarne kommunikasjons- og filmfolk.
Elevene var selvdrevne og filmet alt selv, men fikk noen tips og råd i ferdigstillingen.
Om dere har lyst til å sende oss en vlogg, ikke vær så opptatt av at det skal være "perfekt". Det viktigste er at dere dokumenterer ideer, løsninger og svar på den måten som passer dere.

Lykke til!