Ny førstelektor ved Matematikksenteret

Nyhet
/
07.12.2023
Anne-Gunn Svorkmo
Vi gratulerer Anne-Gunn Svorkmo med opprykk til førstelektor!

Anne-Gunn Svorkmo har gjennom sine 20 år ved Matematikksenteret deltatt i flere forsknings- og utviklingsprosjekter, som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgrad.

Hun har vært involvert i flere nasjonale pilotprosjekter innenfor matematikkdidaktikk og etablert den internasjonale Kengurukonkurransen her i Norge. Svorkmo har jobbet mye tverrfaglig, blant annet i samarbeid med andre nasjonale senter og Artsdatabanken. 

Svorkmo har bakgrunn som lærer, og har gjennom hele sitt yrkesliv vært tett knyttet til praksis i skolen. Hennes interessefelt er først og fremst det som skjer i klasserommet, og samspillet mellom elever og lærer. Hun har vært spesielt opptatt av hvordan læreren støtter opp om elevenes læringsprosesser og fremmer elevenes forståelse i matematikk gjennom problemløsing og utforskende undervisning.

Førstelektor er en stillingstittel knyttet til undervisnings-, utviklings- og formidlingsstilling ved et universitet eller høgskole for ansatte som har oppnådd kompetanse tilsvarende arbeidsmengde og nivå som for doktorgrad (førstestillingskompetanse).
Kilde: SNL 

Her er noen av FoU-prosjektene Anne-Gunn Svorkmo har vært involvert i:

Kengurukonkurransen i Norge

Kompetanseutvikling i vurderingskompetanse (Vurdering og LK20)

Utvikling av eksamen i matematikk

Lærebok: Teknologi og design i skolen

Kompetansepakker for matematikkvansker og tilpasset opplæring

Matematikk-plakater til klasserommet

Matematikk + fysisk aktivitet = Matematikkstien

Dataspillet «Oppdrag Heureka»

Matematikk-oppgaver på skolemelka: Samarbeidsprosjekt med TINE

Podcast om kjerneelementer, dybdelæring og problemløsing (Senter for livslang læring)