Hør podcast om kjerneelementer, dybdelæring og problemløsing 

Nyhet
/
25.04.2022
Logo Sellpodden
Hvordan kan kjerneelementene og kompetansemålene være gode veivisere for dybdelæring og progresjon? Og hvordan kan vi jobbe godt med problemløsing? Hør Matematikksenterets Anne-Gunn Svorkmo i samtale med Berit Dahl og Kathinka Blichfeldt fra Senter for livslang læring i SELLpoden (podcast).

I podcast-serien SELLpodden møter vi elever, lærere, forskere - og andre som engasjerer seg for å gjøre skoler og barnehager til et godt sted for utvikling og læring.

Anne-Gunn Svorkmo ble invitert til å dele sine betraktninger rundt matematikkundervisning, og i episode 45 og 46 kan vi høre henne i samtale med Berit Dahl og Kathinka Blichfeldt fra Senter for livslang læring ved Høgskolen i Innlandet.

Helhet og sammenheng i matematikkfaget - episode 45

Hvordan kan vi gjøre matematikkfaget relevant for elevene? Og hvordan kan kjerneelementene og trinndelte kompetansemål være gode veivisere for å legge til rette for dybdelæring og med god progresjon, helhet og sammenheng?

Hør episoden 

Problemløsing i matematikkfaget – episode 46

Hvordan kan elevene bli gode problemløsere og trene på å oppdage sammenhenger i og mellom fag?

Hør episoden 

I denne episoden brukes praksiseksempelet «Problemløsing 8. trinn» som utgangspunkt for samtalen (se video under). I praksiseksempelet ser vi Anne-Gunn Svorkmo som jobber med elever som skal trene på å se sammenheng mellom ulike måleenheter, og de skal hjelpe hverandre med å utvikle metoder for å løse et ukjent problem.