Anne-Gunn Svorkmo

Anne-Gunn Svorkmo

Førstelektor

Utdanning

 • Master i matematikkdidaktikk, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim
 • Matematikk, NTNU, Trondheim
 • Matematikk, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim
 • Veiledningspedagogikk, Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning og Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim
 • Kunst og håndverk med hovedvekt på tre og metall, Høgskolen i Telemark, Notodden
 • Allmennlærerutdanning, Trondheim lærerhøgskole, Trondheim

Yrkeserfaring

2004 –                   Ansatt ved Matematikksenteret (fra 2008 i 100 % stilling)
1997 – 2008       Eberg skole, Trondheim kommune
1996 – 2008       Øvingslærer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og PLU ved NTNU
1995 – 1997       Åsvang skole, Trondheim kommune
1988 – 1995       Hommelvik ungdomsskole, Malvik kommune
1986 – 1988       Hedrum ungdomsskole, Larvik kommune

1998 – 2003:

 • Matematikk i leiken og leiken i matematikk, klasseromsforsking sammen med Ingvill Stedøy-Johansen, PLU, NTNU, Trondheim
 • Den utforskende samtalen, klasseromsforsking sammen med Helg Fotland og Synnøve Matre, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim

Mine oppgaver på senteret

 • Kengurukonkurransen – internasjonal konkurranse i matematikk, prosjektleder (2004 – )
 • Matematikk.org, prosjekt for å videreutvikle og vedlikeholde innhold på nettsider (2019 – )
 • Utvikling av eksamen, prosjekt (2020 – )
 • Elever som presterer lavt, prosjekt i samarbeid med Stadped, utvikling av kompetansepakker for lærere (2016 – 2020)
 • Etterutdanning for lærere i Nord-Gudbrandsdalen (2013 – 2016)
 • Ny GIV  for lærere på mellomtrinn, Nordland, Troms og Finnmark (2013 – 2014)
 • Etterutdanning for lærere i Sør-Østerdal (2011 – 2013)
 • Overgangsprosjektet Ny GIV (2010 – 2013)
 • Matematikk i vitensentre, samarbeid med Nordnorsk Vitensenter i Tromsø og Vitenfabrikken i Sandnes, (2009 – 2015)
 • Teknologi og design, tverrfaglig prosjekt i samarbeid med Naturfagsenteret, Kunst og kultursenteret og Høgskolen i Oslo og Akershus (2007 – 2014)
 • Etterutdanning for lærere i Indre Namdal Region, Midtre Namdal Region og Helgeland (2005 – 2010)