Utvikling av eksamen i matematikk

Vi fikk i 2020 i oppdrag å bistå i utviklingen av eksempeloppgaver og eksamensoppgaver med støttemateriell for matematikk på 10. trinn, Vg1 og i fellesfaget 2P/2P-Y på Vg2. En viktig del av oppdraget er å utarbeide beskrivelser av hva eksamen i matematikk skal måle.