CAS

I CAS kan elevene manipulere og løse enkle og avanserte algebraiske uttrykk. Elevene kan veksle mellom bruk av Algebrafeltet, Grafikkfeltet og CAS i GeoGebra.

  • Trykk på T i CAS for å legge inn tekst.

Eksempler