Graftegner

Graftegner er svært nyttig når elevene arbeider med funksjoner og regresjon. Vi anbefaler at elevene alltid skriver inn funksjoner som f(x)=... , g(x)=… og så videre, for å synliggjøre at en funksjon er et samspill mellom to variabler. Elevene kan bruke alle verktøy og kommandoer i GeoGebra på eksamen.

  • Merk grafer og figurer med navn. Endre navn ved behov.
  • Gi navn på aksene, og eventuelt enheter.
  • Tilpass definisjonsmengden hvis oppgaven ber om det.
  • Elevene trenger ikke å ta med Algebrafeltet i besvarelsen dersom sensor kan finne all relevant informasjon i Grafikkfeltet. Ved å bruke dra og slipp, kan elevene dra tekst fra Algebrafeltet til Grafikkfeltet.

Eksempler