Sjekkliste for eksamensbesvarelse i matematikk

Oversikten viser hva som ofte skal være med i en eksamensbesvarelse i matematikk, men det er ikke en fullstendig liste. Eleven må alltid tilpasse besvarelsen til eksamensoppgaven. 

Generelt

 

I orden

Ikke i orden

Kandidatnummer, eksamenskode og sidetall

 

 

Oppgavenummer

 

 

Oversiktlig oppstilling

 

 

Lesbar utskrift

 

 

Gode forklaringer og konklusjoner

 

 

Tekstoppgave er besvart som tekst

 

 

Regneark

 

I orden

Ikke i orden

Rad- og kolonneoverskrifter

 

 

Formelutskrift

 

 

Funksjoner

 

I orden

Ikke i orden

Navn og enheter på akser

 

 

Navn på funksjoner i grafikkfeltet

 

 

Relevant utsnitt i grafikkfeltet

 

 

Navn og koordinater på punkter i grafikkfeltet

 

 

Navn og verdi på linjer/funksjoner i grafikkfeltet

 

 

CAS

 

I orden

Ikke i orden

Bare relevante rader er med

 

 

Egendefinerte variabler er forklart

 

 

Dynamisk geometriprogram

 

I orden

Ikke i orden

Navn på objekter stemmer overens med navn i oppgaveteksten

 

 

Relevant utsnitt i grafikkfeltet

 

 

Vise fremgangsmåte

 

 

 

Last ned utskriftsvennlig PDF: Sjekkliste for eksamensbesvarelse i matematikk