Dynamisk geometriprogram

Dynamisk geometriprogram er nyttig når elevene skal tegne og undersøke geometriske figurer. I GeoGebra finnes det en rekke verktøy som gjør at elevene enkelt kan tegne ulike figurer og vinkler, finne skjæringspunkt, lage tangenter, beregne areal og så videre.

  • Husk å avslutte figurer med å bruke Mangekant.
  • Sjekk at navn stemmer overens med navn gitt i oppgaven.
  • Ta et utklipp av Fremgangsmåten til slutt.

Eksempler