Regneark

Regneark kan brukes til å organisere og manipulere data, og det er spesielt nyttig for å lage budsjett og regnskap, sette opp ulike lister, undersøke tallmønstre, lage diagrammer og lignende. Vi anbefaler å bruke Microsoft Excel til økonomioppgaver og oppgaver hvor elevene skal lage diagrammer og GeoGebra regneark til regresjon.

Tips om bruk av regneark

  • Rad- og kolonneoverskrifter skal være med på utskriften, og elevene bør bruke utklippsverktøyet for å få med disse.
  • Vi anbefaler at elevene legger ved to bilder av regnearket. Ett med tall og ett med hvilke formler de har brukt. De bør bruke formelvisning siden det er raskt, oversiktlig og elevene kan være sikre på at de har fått med alle formlene.
    • Excel for Windows: Trykk Ctrl + J for å vise formlene.
    • Excel for Mac: Velg Vis formler fra menylinja for å vise formlene.
    • GeoGebra: Trykk Ctrl + D for å vise formlene.

Eksempler