Løser du Kengurukonkurransens mest utfordrende oppgaver?

Nyhet
/
09.10.2023
Illustrasjon med en rekke illustrerte kenguruer og et stort spørsmålstegn
Hvert år er det noen oppgaver i Kengurukonkurransen som skiller seg ut – og her er årets mest utfordrende oppgaver! Greier du å løse dem?

Nesten 16 000 elever deltok i Kengurukonkurransen 2023! Etter å ha talt opp alle de registrerte elevresultatene, oppdaget vi at tre oppgaver skilte seg ut som spesielt utfordrende.
 

For elever på 9. og 10. trinn var det denne flest elever slet med å finne løsningen på:

Faksimile av oppgave fra Kengurukonkurransen

Den oppgaven færrest av elevene på 6.- 8. trinn fikk til å løse, var denne:

Faksimile av oppgave fra Kengurukonkurransen

...og for elever på 4. og 5. trinn, var det denne som skilte seg ut:

Faksimile av oppgave fra Kengurukonkurransen

Har du valgt riktig svaralternativ på de tre oppgavene? Fasit med korte løsningsforslag finner du i oppgavebanken.
 

Kengurukonkurransen er en internasjonal matematikkonkurranse som i Norge arrangeres av Matematikksenteret. Målet med konkurransen er først og fremst å motivere og inspirere elever, men også lærere, slik at de blir glade i matematikkfaget. Kengurukonkurransen starter tredje torsdag i mars hvert år.