Slik kan kenguruoppgaver brukes i undervisningen

Her har vi samlet små fagtekster som viser eksempler på hvordan oppgaver fra Kengurukonkurransen kan brukes i undervisningen. Innholdet er tidligere publisert i det matematikkdidaktiske fagtidsskriftet Tangenten.
Tittel Innhold Stikkord

Hvorfor er dette riktig, og hvorfor er dette feil? 

Illustrasjon

Kjerneelementene skal være bærende elementer i undervisningen. Denne artikkelen beskriver hvordan resonnering og argumentasjon kan være en naturlig del av undervisningen. Oppgaver fra Kengurukonkurransen inviterer til ulike måter å resonnere seg fram til riktig svaralternativ.
Last ned PDF
Publisert i Tangenten 2022 – 3
Resonnering og argumentasjon, småtrinnet

Å arbeide med "Hopp videre med kenguru" i klasserommet

Illustrasjon

Mange kenguruoppgaver er rike oppgaver med lav inngangsterskel og stor takhøyde. Elevene kan jobbe med samme oppgave, men på ulike nivåer. På denne måten kan alle delta i den felles matematiske samtalen.
«Hopp videre med kenguru» er ressurser som er en videreutvikling av kenguruoppgaver.
Last ned PDF
Publisert i Tangenten 2022 – 1

Rike oppgaver (LIST-oppgaver), tallmønster

Likningssett i kontekst – skålvektoppgaver
Illustrasjon

Hva er likheten mellom skålvektoppgaver og likningssett? Elever på ungdomstrinnet skal oppøve sin kompetanse i det å kunne lage, løse og forklare ligningssett knyttet til praktiske situasjoner (LK20). Erfaringer med skålvektoppgaver vil være en nyttig støtte i dette arbeidet.
Last ned PDF
Publisert i Tangenten 2021 – 4 

Problemløsingsstrateggier,
likninger i praktiske kontekster

Brøk som flervalg – et utgangspunkt for utforsking

Illustrasjon

 

Flervalgsoppgaver kan fungere som utgangspunkt for matematisk tenking og resonnement. Eksempelet i artikkelen viser hvilke muligheter som ligger i bruken av svaralternativene, og hvordan de kan brukes i undervisningen for å utvide elevenes brøkforståelse.
Last ned PDF
Publisert i Tangenten 2021 – 3

Brøkforståelse

Sammen kan vi
få det til 

Sammen%20skal%20vi%20f%C3%A5%20det%20til.png

Her møter elevene tre oppgaver som sammen utfordrer til delelighet, siffersum og posisjonssystemet. Elevene jobber med ukjente tall som baseres på gitte matematiske kriterier, som for eksempel oddetall.
Last ned PDF
Publisert i Tangenten 2016 – 1

Delelighet, siffersum

Hvor kommer oppgavene i Kengurukonkurransen fra?

Hvor%20kommer%20oppgavene%20i%20Kengurukonkurransen%20fra.png

Her kan du lese om paraplyoppgaven, en oppgave som med små endringer kan tilpasses elever både på småtrinnet og på ungdomstrinnet. Paraplyoppgaven utfordrer elevene til å identifisere mønster med rotasjoner, og egner seg godt i arbeid med resonnering og argumentasjon.
Last ned PDF
Publisert i Tangenten 2015 – 3

Identifisering av mønstre, rotasjon 

Problemløsing med omkrets og areal

robleml%C3%B8sning%20med%20omkrets%20og%20areal.png

Hvordan henger omkrets og areal sammen? Har det største arealet alltid den største omkretsen? I denne minirtikkelen møter du oppgaver som utfordrer elever til å resonnere rundt akkurat dette, uten behov for utregning. 
Last ned PDF
Publisert i Tangenten 2012 – 3

Areal, omkrets, resonnering, argumentasjon

Kengurukonkurransen - Varierte oppgaver

Kengurukonkurransen%20varierte%20oppgaver.png

Her kan du lese mer om den bakenforliggende hensikten med Kengurukonkurransen, og få innsikt i hvordan oppgavesettene bygges opp. Miniartikkelen løfter frem en av årets (2013) mest utfordrende oppgaver, hvor elevene utfordres til å resonnere rundt multiplikative strukturer. 
PDF KOMMER
Publisert i Tangenten 2013 – 3

Kengurukonkurransen, problemløsing, multiplikative strukturer