Slik kan kenguruoppgaver brukes i undervisningen

Her har vi samlet små fagtekster som viser eksempler på hvordan oppgaver fra Kengurukonkurransen kan brukes i undervisningen. Innholdet er tidligere publisert i det matematikkdidaktiske fagtidsskriftet Tangenten.
Tittel Innhold Stikkord
Geometri og romforståelse

   Geometri%20og%20romforst%C3%A5else%201.png     Geometri%20og%20romforst%C3%A5else%202.png

I denne miniartikkelen møter vi to oppgaver som utfordrer elevene med å resonnere og argumentere innen geometri. Elevene engasjeres med formlike fyrstikkfigurer og de må  sammenligne omkretser til nærmest like figurer, hvor lengden er ukjent
Last ned PDF
Publisert i Tangenten 2011 – 1

Formlikhet, omkrets, algebraisk tenking

Hvor kommer oppgavene i Kengurukonkurransen fra?

Hvor%20kommer%20oppgavene%20i%20Kengurukonkurransen%20fra.png

Her kan du lese om paraplyoppgaven, en oppgave som med små endringer kan tilpasses elever både på småtrinnet og på ungdomstrinnet. Paraplyoppgaven utfordrer elevene til å identifisere mønster med rotasjoner, og egner seg godt i arbeid med resonnering og argumentasjon. 
Last ned PDF
Publisert i Tangenten 2015 – 3
Identifisering av mønstre, rotasjon 
Problemløsing med omkrets og areal
 robleml%C3%B8sning%20med%20omkrets%20og%20areal.png

 

Hvordan henger omkrets og areal sammen? Har det største arealet alltid den største omkretsen? I denne minirtikkelen møter du oppgaver som utfordrer elever til å resonnere rundt akkurat dette, uten behov for utregning. 
Last ned PDF
Publisert i Tangenten 2012 – 3

Areal, omkrets, resonnering, argumentasjon

Sammen kan vi
få det til 

Sammen%20skal%20vi%20f%C3%A5%20det%20til.png

 

Her møter elevene tre oppgaver som sammen utfordrer til delelighet, siffersum og posisjonssystemet. Elevene jobber med ukjente tall som baseres på gitte matematiske kriterier, som for eksempel oddetall
Last ned PDF
Publisert i Tangenten 2016 – 1

Delelighet, siffersum

Kengurukonkurransen - Varierte oppgaver

Kengurukonkurransen%20varierte%20oppgaver.png

 

Her kan du lese mer om den bakenforliggende hensikten med Kengurukonkurransen, og få innsikt i hvordan oppgavesettene bygges opp. Miniartikkelen løfter frem en av årets (2013) mest utfordrende oppgaver, hvor elevene utfordres til å resonnere rundt multiplikative strukturer. 
Last ned PDF
Publisert i Tangenten 2013 – 3

Kengurukonkurransen, problemløsing, multiplikative strukturer