Hopp videre med Kenguru

Hopp videre med Kenguru - bord
Mange av oppgavene fra Kengurukonkurransen er problemløsningsoppgaver som egner seg til å bruke i den ordinære matematikkundervisningen. Hopp videre med Kenguru er ressurser med forslag til hvordan du som lærer kan bruke kenguruoppgaver til å utforske videre.

Hopp videre med Kenguru viser eksempler på hvordan oppgaver fra Kengurukonkurransen kan brukes som en start for videre utforsking. Hver ressurs starter med en kenguruoppgave, og de påfølgende oppgavene er en utvidet versjon av spørsmålet i originalen. Vi har enten tatt inn nye betingelser, eller snudd om på problemstillingen.

Hensikten med Hopp videre med kenguru er at elever kan arbeide og utforske én og samme idé fra ulike innfallsvinkler og med variert vanskegrad. Når de får presentert en mer kompleks problemstilling knyttet til en oppgave de er kjent med, utfordres elevene på et høyere faglig nivå.

Originaloppgaven i Hopp videre med Kenguru har vi merket med oppgavenummer og årstall slik at det er enkelt å finne fasit med korte løsningsforslag i oppgavebanken på våre nettsider. De påfølgende oppgavene er nummerert, og du kan velge de oppgavene som er mest egnet for elevene dine. 

I tabellen nedenfor er årstrinn kun en anbefaling. Ettersom oppgavene her er utvidet, kan både yngre og eldre elever arbeide med de samme problemstillingene. Oppgavene egner seg godt til samarbeid og diskusjon.

Ecolier: 4. – 5. trinn ♦ Benjamin: 6. – 8. trinn ♦ Cadet: 9. – 10. trinn

Oppgaver fra 2020

Oppgave Hentet fra Faglig innhold
Hoppeparadis Ecolier, oppg. 6

Stikkord: Telling framover og bakover med mer enn 1 om gangen.
Utforske tallmønstre for å komme til det høyeste mulige tallet.

Troll og alv Benjamin, oppg. 16

Stikkord: Resonnering og argumentasjon.
Ta stilling til påstander ut fra at noen snakker sant samtidig med at andre lyver.

Tavleoppgaven Ecolier, oppg. 17

Stikkord: Addisjon av ensifrede tall i flere ledd.
Utforsking av ulike kombinasjoner av tall som gir en bestemt sum. Oppgaver med en og oppgaver med flere løsninger.

Korte og lange pinner Ecolier, oppg. 15

Stikkord: Geometri og kombinatorikk
Lage geometriske figurer etter bestemte kriterier. Figurene skal settes sammen av pinner med bestemte lengder. 

Pyramide av sugerør Ecolier, oppg. 8

Stikkord: Geometri
Tredimensjonale figurer sett fra siden og sett ovenfra. Øving i å visualisere en tredimensjonal figur fra ulike synsvinkler. 

Oppgaver fra 2017/2018

Tittel Hentet fra Faglig innhold
Ballonger i poser Ecolier 2017

Stikkord: Addisjon og multiplikasjon
Utforsking av hele tall ved bruk av addisjon og multiplikasjon.

Skyte på blink Benjamin 2018

Stikkord: De fire regneartene.
Sammenhenger mellom de fire regneartene. Oppgaven kan brukes i innføring av algebra.

Brett et papir og lag et hull Benjamin 2017

Stikkord: Symmetri
Utforsking av symmetrier i et brettet et papir.