Matematikk på skolemelka
Målet med skolemelk- prosjektet er å engasjere og motivere for mer læring! Konseptet er utviklet av fagpersoner fra Matematikksenteret og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA).
Illustrasjonsbilde til TINE melkekartong
Nå får elevene matematikk og kunnskap om kosthold og fysisk aktivitet rett inn med skolemelka. Mange av oppgavene er lagt opp slik at elevene må diskutere og samarbeide for å finne svaret.