Temabaserte problemløsningsaktiviteter

Elevene kan utvikle forståelse i et matematisk tema ved å arbeide med mer sammensatte problemløsningsoppgaver. Dersom elevene arbeider med et sett med oppgaver med ulik tilnærming og med forskjellig vanskegrad innenfor ett og samme tema, kan sammenhenger som tidligere ikke har vært så tydelige bli mer synlig for elevene. Når elever arbeider med et sett med varierte oppgaver, kan erfaringene og forståelsen de får fra én oppgave videreføres eller utvikles og kanskje utfordres i den neste oppgaven. 

Oppgavene er problemløsingsoppgaver med en noe utradisjonell vinkling. De er alle hentet fra Kengurukonkurransen og er flervalgsoppgaver med fem alternativer hvor ett av dem er riktig.

Oppgavesett

Oppgavesettene som kan lastes ned, er satt sammen av 4 - 8 oppgaver, og læreren velger ut hvilke og hvor mange av oppgavene elevene skal arbeide med. Til hver oppgave finner læreren tips, forslag til nøkkelspørsmål og ideer for hvordan oppgaven kan utvides eller eventuelt forenkles. Nøkkelspørsmål er spørsmål som læreren kan stille til elevene når de arbeider. Hensikten er at spørsmålene både skal løfte fram det faglige innholdet og samtidig være en hjelp til elevene uten å gi dem løsningen. Det er viktig å understreke at det er en progresjon i nøkkelspørsmålene slik at noen av disse ikke bør stilles for tidlig i løsningsprosessen fordi de fører direkte til løsning av oppgaven.

Det anbefales at elevene samarbeider i par eller i gruppe om oppgavene. Kopieringsoriginalene har kun en oppgave pr. side, og det er for at elevene skal bruke tid på den enkelte oppgave. Under oppgaven er plass til å tegne, regne, forklare og argumentere for en løsning. Elevene kan oppfordres til å bruke konkretiseringsmateriell i arbeidet.