Ny bok: Matematikk på barns premisser

Nyhet
/
22.09.2023
Faksimile av forside av boka "Matematikk på barns premisser"
«Matematikk på barns premisser» er relevant for alle som er interessert i å styrke sin matematiske oppmerksomhet og bli en matematikkgledesspreder i barnehagen.
Camilla N. Justnes har skrevet bok om hvordan barnehagens arbeid med antall, rom og form kan bidra til at barn opplever matematikkglede.

Rammeplanen i barnehagen foreslår at personalet skal legge til rette for barns matematiske erfaringer gjennom å berike lek og hverdag med matematiske ideer og utdypende samtaler. Men hva skal vi være oppmerksomme på? Hva skal vi berike med? Og hvordan skal vi gjøre det på barns premisser?

«Matematikk på barns premisser» er ikke en lærebok i matematikk, men gir lettleste og korte teoretiske innføringer, praksisfortelleringer og konkrete eksempler på lekende og utforskende tilnærminger til matematikk. Boka kan bidra til å utvikle kunnskap om utforsking, problemløsing og matematiske samtaler og utvide din verktøykasse om hvordan du kan legge til rette for dette i barnehagehverdagen.

To barn på ca. to år som leker med kasseroller på et lekekjøkken i barnehagen. En gutt til venstre og jente til høyre.
Matematiske muligheter i barnehagen oppstår ofte spontant i barns lek og nysgjerrige utforsking. Når ansatte i barnehager er oppmerksomme på barns interesser og engasjement, kan de støtte barns initiativ og kreativitet på ulike måter.

Om boka

«Matematikk på barns premisser» er relevant for alle som er interessert i å styrke sin matematiske oppmerksomhet og bli en matematikkgledesspreder i barnehagen.
​​​​​​
Målgrupper er ansatte og ledere i barnehagen og studenter i barnehagelærerutdanningen. 

Boka er skrevet av universitetslektor Camilla Normann Justnes ved Matematikksenteret, og er utgitt på Fagbokforlaget

Les mer hos Fagbokforlaget