Camilla Normann Justnes

Camilla Normann Justnes

Universitetslektor

Utdanning

 • 2000            Britisk litteratur og kultur
 • 2000-2004   Fireårig allmennlærerutdanning med vekt på realfag ved Høgskolen i
                      Sør-Trøndelag
 • 2003            Norsk 2 for ungdomstrinnet
 • 2005            Engelsk språkferdighet
 • 2006            Norsk som andrespråk
 • 2008            Teori, sjanger og retorikk
 • 2011-2013   Master i matematikkdidaktikk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Yrkeserfaring

 • 2004-2005    Lærer ved Birralee International School
 • 2005-2006    Lærer ved Saupstad skole
 • 2006-2008    Lærer ved Kattem skole
 • 2008-2013    Lærer ved Charlottenlund barneskole
 • 2013-2015    Rådgiver for utvikling av undersøkende matematikkundervisning for lærere i
                       Melhus kommune
 • 2013 -           Lektor ved Saupstad skole
 • 2015 -           Matematikksenteret

Mine oppgaver på senteret

Kurs og kompetanseheving for ansatte i barnehager og i småskolen. Utvikle og teste ut materiell og aktiviteter for matematikk i barnehage og småskole.