Camilla Normann Justnes

Camilla Normann Justnes

Universitetslektor

Utdanning

2000
2000 - 2004
2003
2005
2006
2008
2011 - 2013
Britisk litteratur og kultur
Fireårig allmennlærerutdanning med vekt på realfag ved Høgskolen i Sør-Trøndelag
Norsk 2 for ungdomstrinnet
Engelsk språkferdighet
Norsk som andrespråk
Teori, sjanger og retorikk
Master i matematikkdidaktikk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

 

Yrkeserfaring

2004-2005
2005-2006
2006-2008
2008-2013
2013-2015
2013 -        
2015 - 
Lærer ved Birralee International School
Lærer ved Saupstad skole
Lærer ved Kattem skole
Lærer ved Charlottenlund barneskole
Rådgiver for utvikling av undersøkende matematikkundervisning for lærere i Melhus kommune
Lektor ved Saupstad skole
Matematikksenteret

Mine oppgaver på senteret

  • Kurs og kompetanseheving for ansatte i barnehager og i småskolen.
  • Utvikle og teste ut materiell og aktiviteter for matematikk i barnehage og småskole.
  • Nasjonale prøver i regning for 5.trinn.