Nyhetsarkiv

Glad i matematikk? Bli med i Abelkonkurransen!

Abelkonkurransen er en matematikk-konkurranse for elever i videregående skole. Gjennom problemløsingsoppgaver på et variert nivå får elevene testet kunnskaper innen forskjellige matematiske kunnskapsområder.
21.09.2020

Fra læreplan til praksis med MatteLIST

Vi oppfordrer alle til å bruke læringsformer med mulighet for samarbeid og høy elevaktivitet!
Utforskende undervisning og LIST-aktiviteter er et godt utgangspunkt for å skape god praksis rundt overordnet del av ny læreplan.
16.08.2020

Læringsressurser tilpasset ny læreplan

Hos oss finner du læringsressurser som er tilpasset de nye læreplanene. Vi har også en rekke kompetanseutviklingspakker som er nyttige når kollegiet skal i gang med implementering av LK20.
11.08.2020

Utematematikk: Eksperimentering, lek og læring!

Skolegården og nærmiljøet som læringsarena egner seg godt til utforskende, praktiske og problemløsende oppgaver. Med utematematikk kan du skape variasjon i skolehverdagen både når det gjelder læringsarenaer, arbeidsmåter, læremidler og organisering.
22.05.2020