Nyhetsarkiv

Kengurukonkurransen 2021: Starter torsdag 18. mars!

Klar for å løse noen litt annerledes oppgaver i matematikk? Kengurukonkurransen er en individuell konkurranse hvor målet er å motivere elevene for matematikk og styrke deres interesse for faget. 
27.01.2021

Nytt deltidsstudium for lærerutdannere i matematikk

Hvordan kan vi sammen utvikle lærerutdanningen i matematikk? I denne videreutdanningen ved NTNU kan lærerutdannere utforske ulike tilnærminger til matematikkundervisning, og utvikle ny innsikt i sentrale matematiske ideer og matematikkdidaktiske tema.
04.12.2020

Møte med KD: Framtidens prøver i matematikk

– Sammenheng mellom kompetansearbeid og hvordan prøvene lages, er viktig. Det er bra dere jobber med begge deler, sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby da Matematikksenteret og Kunnskapsdepartementet møttes for å diskutere muligheter innenfor fremtidens prøveutvikling i matematikk.
27.11.2020

Kan en mobiltelefon være 7,6 dm tykk?

I nasjonale prøver i regning er omtrent halvparten av oppgavene flervalgsoppgaver. I motsetning til flervalgsoppgaver i mange andre prøver, kommer svaralternativene ikke fra oss som utvikler oppgavene, men fra elevene selv.
11.11.2020

Viktig informasjon før 2. runde

På grunn av rødt nivå i videregående skole, åpner vi for at runde 2 i Abelkonkurransen kan tas hjemmefra. Det medfører noen retningslinjer som både deltagerne og deres lærere må kjenne til.
06.11.2020