Bestill workshops fra Matematikksenteret

Nyhet
/
04.01.2024
Tre lærere som samarbeider om matematikkoppgaver på en vertikal tavle
Trenger dere faglig påfyll om eksamen, LK20, Bygge tenkende klasserom, modellering eller matematikkvansker? Vi tilbyr nå hel- eller halvdags workshops med foredrag, gruppearbeid og faglige diskusjoner.

For å gjøre det litt enklere for kommuner, skoler og nettverk som ønsker å bruke oss som utviklingspartner, har vi tilrettelagt «pakkeløsninger» innenfor disse fem temaene:

Muntlig-praktisk eksamen

På workshopen får deltagerne diskutere matematisk kompetanse med utgangspunkt i læreplan og overordnede rammer for muntlig-praktisk eksamen. Matematikksenteret presenterer forslag til mulige oppgaver ved muntlig-praktisk eksamen. Oppgavene blir brukt som utgangspunkt for arbeid med egne oppgaveideer. Det blir gruppearbeid deler av dagen.

Tema:

 • Matematisk kompetanse i LK20
 • Rammer og organisering av muntlig-praktisk eksamen
 • Aktuelle tema ved muntlig-praktisk eksamen?
 • Oppgaveutvikling

Workshopen passer for lærere på ungdomsskolen.

Skriftlig eksamen og LK20

På workshopen får deltagerne diskutere vurdering av matematisk kompetanse og innhold i ny eksamen. Matematikksenteret vil si noe om sine erfaringer fra eksamensutvikling og hvilke utfordringer vi ser at elevene har. Vi vil også presentere autentiske elevbesvarelser og se nærmere på hvilken kompetanse elever på ulike nivå viser.

Tema:

 • Utvikling av nye eksamener i matematikk
 • Matematisk kompetanse i ny læreplan
 • Hvordan vurdere matematisk kompetanse?
 • Vurdering av elevbesvarelser

Workshopen passer for lærere ungdomsskolen.

Bygge tenkende klasserom

På workshopen introduserer vi denne undervisningsformen og viser hvordan læreren gjennom å ta i bruk praksisene legger til rette for at elevene lærer å tenke selvstendig. Oppgavetyper, tilfeldige grupper og vertikale tavler er noen av praksisene workshopen vil omhandle. Med «praksisene» mener vi de 14 optimale praksisene i Bygge tenkende klasserom.

Tema:

 • Lærerens rolle
 • Valg av oppgaver og hvilken betydning oppgavene har i tenkende klasserom
 • Dynamikk i tenkende klasserom

Workshopene passer for skoler/nettverk/kommuner.

Matematisk modellering

På workshopen får deltagerne jobbe praktisk med ulike modelleringsaktiviteter. Vi vil belyse ulike teoretiske tilnærminger til matematisk modellering og kjennetegn på modelleringsproblemer. Det blir gruppearbeid deler av dagen.

Tema:

 • Hva er matematisk modellering?
 • Hvordan jobbe med matematisk modellering i klasserommet?
 • Kjennetegn på modelleringsproblemer
 • Hvordan vurdere elevenes kompetanse i arbeid med matematisk modellering?

Workshopene passer for lærere på alle nivå

Matematikkvansker og inkluderende undervisning

På workshopen vil deltagerne lære mer om hva matematikkvansker er, og hvordan man kan følge opp elever som trenger ekstra støtte i matematikk. Workshopen er praktisk og består av eksempler på hvordan aktiviteter kan inkludere flere elever i den ordinære matematikkundervisningen.

Tema:

 • Hva er matematikkvansker?
 • Prinsipper for inkluderende matematikkundervisning
 • Oppfølging av elever som trenger ekstra støtte i matematikk
 • Strategier og bruk av ulike representasjoner

Målgruppe er lærere i grunnskolen og PPT.

For bestilling av workshops, ta kontakt med kurs- og prosjektansvarlig Bård Vinje