Invitasjon til å sende bidrag til NORMA 24

Nyhet
/
25.05.2023
Fem voksne som snakker sammen. Bak ser vi en konferansesal med flere mennesker.
NORMA 24 er en nordisk konferanse for matematikklærerutdannere som arrangeres 4. - 7. juni i Århus, Danmark. Tema i 2024 er "Interplay between research practice in mathematics education". Du kan nå sende bidrag til konferansen.

NORMA-konferansene arrangeres av The Nordic Society for Research in Mathematics Education (NoRME). Konferansen arrangeres hvert tredje år, og Norma 24 er den tiende i rekken. Vertskap for Norma 24 er NCUM, National center for utvikling af matematikkundervisning ved Århus universitet. 

Les invitasjon om bidrag

Frist for å sende bidrag er 1. november 2023. 

Påmelding til selve konferansen åpner 1. oktober 2023.