Hurra! 73 nye oppgaver på MatteLIST!

Nyhet
/
17.04.2023
 Logoen til MatteLIST. Det står MatteLIST og Matematikksenteret.
På mattelist.no finner du oppgaver som legger til rette for utforskende arbeidsmetoder, samarbeid og en inkluderende klasseromskultur, hvor alle kan delta på sitt nivå. Med de nye oppgavene det nå over 600 oppgaver på nettsiden.

MatteLIST-oppgavene er designet slik at elevene kan bruke problemløsningsstrategier, de kan sammenligne og diskutere fremgangsmåter, bruke forskjellige representasjoner, forklare og begrunne, beskrive og argumentere. Og sist, men ikke minst: Oppgavene gir rom for å utforske – og å være kreativ!

Tema for oppgavene på MatteLIST er tall og algebra, geometri, data og statistikk. Oppgavene er kategorisert i barnehage, barnetrinn, ungdomstrinn og videregående. På ungdomstrinn og videregående er oppgavene delt inn etter vanskegrad.

Gå til MatteLIST

Lav inngangsterskel og stor takhøyde

De fleste oppgavene på MatteLIST er såkalte «LIST-oppgaver» (rike oppgaver), hvor prinsippet er at oppgavene skal ha «lav inngangsterskel og stor takhøyde».

På Matematikksenteret har vi utviklet og prøvd ut LIST- oppgaver i mange år. Vi ser at de gir større engasjement, dybdelæring og forståelse hos elevene, og bidrar til å styrke klasserommet som et læringsfellesskap hvor alle får mulighet til å bidra.

Veiledning til lærere

De fleste av oppgavene har en lærerveiledning som er basert på erfaringer og utprøvinger av oppgavene. Veiledningene setter innholdet i en større faglig kontekst og gir aktivitetene en ekstra verdi, og er spesielt viktige når de skal tilpasses ulike nivå.

Bruk Lærerplankartet!

På MatteLIST finner du også et læreplankart. Selv om de fleste oppgavene kan brukes på flere trinn, gir kartet en oversikt over hvilke oppgaver på Mattelist.no som kan være relevante for elevene på ditt trinn, ulike kompetansemål og tema. Alle de nye aktivitetene for grunnskole er satt inn i læreplankartet.
Gå til læreplankartet 

Bygger på forskningsbaserte prinsipper

Mange av oppgavene på MatteLIST er utviklet av NRICH ved University of Cambridge. Oppgavene bygger på forskningsbaserte prinsipper om god læring og undervisning, og årevis med utprøving viser at de engasjerer elevene i større grad enn «tradisjonelle» oppgaver, og at de legger grunnlag for kreativ tenking og større forståelse i matematikk. 

Her er noen av de nye oppgavene

Illustrasjon av appelsiner og sitroner.
Oppgaven "Appelsiner og sitroner" oppfordrer til systematisk arbeid med prøving og feiling, og gir god øving i arbeid med tall. 
Tre marihøner med ulikt antall prikker, på et grønt blad.
"Marihøner i hagen" er en god aktivitet for å øve på addisjon, subtraksjon og kanskje også multiplikasjon. Aktiviteten er en nyttig kontekst som oppmuntrer elevene til å prøve seg fram og leke med tall. Dere kan også arbeide med å lage et system for å finne alle mulige summer, og begrunne hvorfor noen tall er umulige å lage.

 

Illustrasjon av fire flasker (slike som brukes på et laboratorium) med innhold av ulik farge.
"Hvem jukser?" går ut på å modellere tolkningen av statistikk for testing av for eksempel kreft, HIV, graviditet, DNA og dopingtester. 
Illustrert kart over Norge med prikker på byene Hammerfest, Hamar og Arendal.
"Hvordan er været?" inneholder data fra værstasjonene i Hammerfest, Hamar og Arendal. Dataene kan brukes til statistikkprosjekter som krever bruk av regneark. Datasettene passer godt til å teste hypoteser som gjør sammenligninger over tid eller mellom steder. Aktiviteten kan også brukes tverrfaglig, for eksempel i naturfag og samfunnsfag.

 

Bildet viser grafer i ulike farger på en x- og y-akse.
I oppgaven «Parabolmønster» skal elevene finne funksjonsuttrykkene til forskjellige grafer. Det kan oppmuntre dem til å eksperimentere med å endre funksjonsuttrykkene systematisk for å oppdage hvilken effekt endringene har på grafene.