Nå lanserer vi læreplankartet!

Nyhet
/
04.03.2021
Læreplankart-tube edition
Aktivitetene på Mattelist er et fint utgangspunkt for god matematikkundervisning i tråd med ny læreplan. Nå har vi laget et «læreplankart» som gjør det enklere å finne aktiviteter som passer til de ulike kompetansemålene.

Læreplankartet gir en oversikt over hvilke oppgaver på Mattelist.no som kan være relevante for elevene på ditt trinn, ulike kompetansemål og tema.

En av de største fordelene med læreplankartet er at det er lett å orientere seg, og du kan se en progresjon i aktivitetene fra trinn til trinn. Det betyr at du kan velge aktiviteter innenfor et tema etter elevenes nivå, og ikke nødvendigvis trinn.

Mange av oppgavene på Mattelist.no er LIST-oppgaver (de har lav inngangsterskel og stor takhøyde), så én og samme oppgave kan tilpasses de ulike elevenes behov for utfordringer.
Vi oppfordrer derfor til at du utforsker læreplankartet både horisontalt – og vertikalt!

Ideen bak Læreplankartet kommer fra NRICH ved University of Cambridge, som også har utviklet mange av oppgavene på Mattelist.no. Deres "Curriculum Map" er svært mye brukt av lærere i England.

Gå til læreplankartet
 

Gjennom MatteLIST-aktiviteter inviteres elevene til å bruke problemløsningsstrategier, de kan sammenligne og diskutere fremgangsmåter, bruke forskjellige representasjoner, forklare og begrunne, beskrive og argumentere. Og, sist, men ikke minst: Aktivitetene gir rom for å utforske – og å være kreativ!

Kjerneelementene i praksis

Når elevene arbeider med Mattelist-aktiviteter, vil de naturlig være innom kjerneelementene i matematikk. Læreplankartet bidrar til å «rydde» i landskapet og skaper en bedre oversikt.

  • Aktivitetene innbyr til utforsking og problemløsing: Det finnes ikke én riktig framgangsmåte, her kan elevene prøve seg fram for å finne mønster, sammenhenger og løsninger.
  • En del av aktivitetene egner seg godt til å utvikle matematiske modeller.
  • Aktivitetene gir elevene mulighet til å ta i bruk det de kan, og vet. De får også innsikt i hvordan vianvender matematikk i ulike situasjoner.
  • Elevene må resonnere ogargumentere underveis når de jobber med oppgavene.
  • Det er en stor fordel om elevene samarbeider om oppgaver på Mattelist. De kan kommunisere skriftlig og muntlig, de må lytte til hverandre og prøve å forstå hverandre.
  • Elevene kan velge hvordan de vil presentere arbeidet sitt, noe som gir rom for bruk av ulike representasjoner.
  • Når elever utforsker «den store takhøyden» i aktivitetene kan de oppdage nye sammenhenger og strukturer. De kan representere med tegninger, tabeller eller symboler, og de kan etter hvert formalisere gjennom bruk av algebra. Slik abstraherer og generalisererelevene arbeidet sitt.

Vi håper du får nytte av læreplankartet, og vil gjerne ha tilbakemelding fra dere med innspill, ris og ros!

Læreplankartet vil jevnlig oppdateres med nye aktiviteter.

Mattelist.no - ambisiøse og utforskende aktiviteter

L%C3%A6replankart%20Mattelist%201.png
Aktivitetene på Mattelist.no er utviklet for å skape bedre forståelse og større engasjement i matematikk. Nettsiden er laget for både elever og lærere, og flere av aktivitetene inneholder lærerveiledninger som er bygget på undersøkende arbeidsmetoder, og en opplæring som tar utgangspunkt i barn og unges tenkning, deres interesser, bakgrunn, erfaringer og kunnskap.