Fra læreplan til praksis med MatteLIST

Nyhet
/
16.08.2020
Slange med mange bein (illustrasjon)
Hvor mange dyr kunne Noa ha sett på vei ombord i Arken - om alle hadde ett ben? Noa er en typisk «LIST-aktivitet», og er utviklet med utgangspunkt i utforskende undervisning, noe som er grunntanken i ny læreplan. Se www.mattelist.no/171
Vi oppfordrer alle til å bruke læringsformer med mulighet for samarbeid og høy elevaktivitet!
Utforskende undervisning og LIST-aktiviteter er et godt utgangspunkt for å skape god praksis rundt overordnet del av ny læreplan.

Gjennom MatteLIST-aktiviter inviteres elevene til å bruke problemløsningsstrategier, de kan sammenligne og diskutere fremgangsmåter, bruke forskjellige representasjoner, forklare og begrunne, beskrive og argumentere. Og, sist men ikke minst: Aktivitetene gir rom for å utforske – og å være kreativ!

Matematikksenteret har utviklet og prøvd ut utforskende undervisning med LIST-aktiviteter i mange år, og vi ser at dette styrker klasserommet som et læringsfellesskap hvor alle får mulighet til å bidra.
 

For både elever og lærere

Det finnes nå nærmere 450 LIST-aktiviteter på nettsiden www.mattelist.no. Aktivitetene er sortert på anbefalt trinn og nivå, og det er enkelt å navigere og søke på sidene. Det betyr at elevene selv kan gå inn og finne aktiviteter de syns er spennende å jobbe med.

Mange av Mattelist-aktivitetene har også en egen lærerveiledning som forklarer hvordan du kan jobbe best mulig med hver oppgave. Veiledningene er basert på metoder som gjør det enklere å følge opp og veilede elevene.

Mange av aktivitenten på Mattelist har egne lærerveiledninger som skal støtte lærere i arbeidet med å veilede elevene. Se for eksempel aktiviteten «Medaljekampen». 

Se hvordan det går an å bruke Mattelist-aktiviteten "Kalle kanin" på 2. trinn, 5. trinn og 2. VGS: 

 

Dybdelæring

Når elevene jobber med LIST-aktiviteter, driver de med aktiv matematisk utforskning, og diskuterer egne løsningsstrategier med hverandre. Det finnes ikke noen enkel metode for å løse problemene. Elevene må resonnere og tenke selv. Og, om de tar feil, anses det som en naturlig del av læringsprosessen. Dette bidrar i stor grad til dybdelæring.

Utforsking

Når elevene får lov til å utforske et felt og diskutere hvordan de tenker - med hverandre - oppdager de at matematikk slett ikke er et fag som kun består av å huske hva læreren har sagt. I stedet blir det til et spennende og aktivt fag som består av utforskning på elevenes egne premisser.

Læringsfelleskap

Arbeid med LIST-aktiviteter handler også om å øve på å lytte til hverandres ideer, å stille spørsmål, å forsøke å forstå hva andre mener, og å komme med egne ideer: Alle elever skal få mulighet til å lære sammen, i et trygt læringsfelleskap.

Hva betyr LIST?
Som navnet sier, består MatteLIST av såkalte «LIST-oppgaver». LIST er en forkortelse for «Lav Inngangsterskel og Stor Takhøyde". Det betyr at det skal være enkelt å komme i gang, samtidig som det er mulig å jobbe på et svært høyt matematisk nivå. Formålet med aktivitetene er at alle skal lære matematikk og oppleve mestring.
Aktivitetene er utviklet av NRICH ved University of Cambridge i England og Matematikksenteret.