30 nye aktiviteter på MatteLIST!

19.02.2021
Logo Mattelist
Aktivitetene på Mattelist.no er designet for å gi alle elever utfordringer på sitt nivå, slik at alle kan oppleve mestring. Nå finner du nærmere 500 aktiviteter på nettstedet.

MatteLIST er en samling med aktiviteter innenfor emner i tall og algebra, geometri og data og statistikk. Aktivitetene inneholder oppgaver, starthjelp, løsningsforslag og lærerveiledning.

Gjennom MatteLIST-aktiviter inviteres elevene til å bruke problemløsningsstrategier, de kan sammenligne og diskutere fremgangsmåter, bruke forskjellige representasjoner, forklare og begrunne, beskrive og argumentere. Og, sist, men ikke minst: Aktivitetene gir rom for å utforske – og å være kreativ!

Matematikksenteret har utviklet og prøvd ut utforskende undervisning med LIST-aktiviteter i mange år, og vi ser at dette styrker klasserommet som et læringsfellesskap hvor alle får mulighet til å bidra.

Eksempler på de nye oppgavene

Skjermbilde%202021-02-19%20kl.%2014.20.58.png
I aktiviteten «Koordinatutfordring»  skal elevene plassere disse ti bokstavene på riktig plass, ved å følge noen ledetråder.
Screen%20Shot%202021-01-24%20at%2022.33.05.png
I «En mystisk tabell» skal elevene utforske og finne ut mer om tallene i denne tabellen. 
 

 

Screen%20Shot%202021-01-24%20at%2021.59.07.png
I «Elleville mønster» skal elevene bruke multiplikasjonstabellen som utgangspunkt for å finne mønster.

 

seks%20perler%20bilde%201.png
I «Seks perler» ser vi nærmere på hva som skjer dersom du har seks perler i stedet for tre i en tier/ener-kuleramme.

 

Veiledning til lærere 

På Mattelist kan elevene jobbe selvstendig, eller i grupper. Om de jobber i grupper kan elevene diskutere, engasjere og inspirere hverandre, med god hjelp fra læreren. Alle aktivitetene har en lærerveiledning som er basert på erfaringer og utprøvinger av oppgavene. Veiledningene gir aktivitetene en ekstra verdi, og er spesielt viktige når de skal tilpasses ulike nivå.

Bygger på forskningsbaserte prinsipper

En stor del av aktivitetene på mattelist.no er utviklet av NRICH ved University of Cambridge. Oppgavene bygger på forskningsbaserte prinsipper om god læring og undervisning, og årevis med utprøving viser at de engasjerer elevene i større grad enn «tradisjonelle» oppgaver, og at de legger grunnlag for kreativ tenking og større forståelse i matematikk. 

Dette er mattelist.no

  • Mattelist.no er en nettside med matematiske aktiviteter og utfordringer som passer for alle.
  • De fleste aktivitetene er såkalte «LIST-oppgaver», hvor prinsippet er at oppgavene skal ha «lav inngangsterskel og stor takhøyde».
  • Forskere har funnet ut at denne typen aktiviteter gir større engasjement, dybdelæring og forståelse hos barn og unge.
  • I dag finnes nærmere 500 aktiviteter innenfor temaene tall og algebra, geometri og data og statistikk på Mattelist. Det kommer mange flere etter hvert.
  • Lærerveiledningene setter innholdet i en større faglig kontekst for god læring og undervisning.