Mattelist for barnehage!

28.11.2019
Gutt og jente som leker med rør
Små barn er nysgjerrige og utforskende, og de kan egentlig mye om matematikk. Nå lanserer vi mattelist-aktiviteter for barnehage – slik at de ansatte kan bli mer bevisste på å berike leken med matematikk.

– Med disse aktivitetene håper vi å gjøre det enklere for de ansatte i barnehagen å jobbe godt med matematikk. Vi ønsker å vise hvordan det går an å leke sammen med barna, og berike leken med matematikk – uten at det blir forstyrrende, sier Camilla Normann Justnes, universitetslektor ved Matematikksenteret, NTNU.

Mattelist for barnehage er en samling aktiviteter som er tilpasset fagområdet antall, rom og form. Alle aktivitetene inneholder en veiledning til de ansatte. Her finnes forslag til hvordan aktiviteten kan løses og eksempler på spørsmål som støtter barna i å uttrykke sin tenking, uten at den voksne overtar eller styrer aktiviteten for mye.

– Vi ønsker at barna får mulighet til å komme med egne ideer, lytte til hverandres ideer, stille spørsmål og forsøke å forstå hva andre mener, sier Justnes.

Legger opp til utforsking og kreativitet

Aktivitetene på mattelist.no er såkalte «LIST-aktiviteter». LIST står for «lav inngangsterskel og stor takhøyde», og betyr at det er tilrettelagt for at barna skal kunne utføre aktivitetene på ulike måter. Gjennom aktiviteten blir barna «invitert» til å bruke problemløsingsstrategier, forklare og begrunne, beskrive og argumentere. Og, sist men ikke minst: De gir rom for å utforske videre – og å være kreativ!

Matematikksenteret har utviklet og prøvd ut LIST-aktiviteter i mange år, og da Mattelist.no ble lansert for ett år siden, ble det raskt en suksess. Erfaringene fra skolen er at LIST-aktiviteter styrker fellesskapet, og dette gjelder også barnehagen.

– Vi ønsker at matematikk skal blir et spennende og aktivt tema i barnehagen. Gjennom LIST-aktivitetene kan barna får utforske på sine egne premisser, sier Justnes, og legger til at målet med aktivitetene ikke er å forberede barna til skolen, men at barna skal få utforske, leke og kose seg med matematikk.

Praksisnær utvikling av aktiviteter

Alle aktivitetene for barnehage er prøvd ut og utviklet i tett samarbeid med barnehager. Noen av aktivitetene er helt nye, mens en del av dem er nye versjoner av ressurser fra matematikksenteret.no. De fleste av de nye aktivitetene er utviklet av NRICH ved University of Cambridge, og oversatt og bearbeidet av Matematikksenteret for at de skal passe inn i en norsk barnehagekontekst.

Velt%20st%C3%B8vlene%201.jpg
Alle aktivitetene for barnehage er prøvd ut og utviklet i tett samarbeid med barnehager. Her ser vi Camilla Normann Justnes som prøver ut «Bump et barn».

Mattelist-aktivitetene for barnehage ble lansert under konferansen «Matematikk i barnehagen», hvor over 200 barnehageansatte var samlet for å dele erfaringer, kunnskap, aktiviteter og ideer rundt matematikk.

Fakta om Mattelist.no

  • Mattelist for barnehage – ambisiøse og utforskende aktiviteter
  • Aktiviteter som er utviklet for å skape bedre forståelse og engasjement i matematikk
  • Inneholder veiledninger til de voksne. Disse er basert på undersøkende arbeidsmetoder
  • Aktivitetene kan tilpasses både de minste og største barna i barnehagen
  • Hittil finnes ca. 50 aktiviteter for barnehage, og utvides med stadig nye – både for barnehage og skole
  • Mange av aktivitetene på Mattelist.no er utviklet ved NRICH ved University of Cambridge, som har produsert flere tusen forskjellige nettbaserte aktiviteter i matematikk
  • Arbeidet med Mattelist er utført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet