Velkommen til Realfagkonferansen 2023!

Nyhet
/
14.03.2023
Jente som blåser såpebobler. Vi ser såpeboblene klart, mens jenta er litt blury i bakgrunnen.
Onsdag 3. mai er dagen for årets Realfagkonferanse i Trondheim. Konferansen er gratis!

Realfagkonferansen skal være en inspirasjons- og fagdag for realfaglærere på alle trinn og i alle realfag. Konferansen har et stort antall parallellsesjoner slik at alle realfaglærere, uansett trinn og fagkombinasjon, kan finne noe konkret og matnyttig til sin egen undervisning. I tillegg har vi plenumsforedrag av mer generell karakter som kan være til inspirasjon og ettertanke.

Årets første plenumsforedrag er ved Jon Larsen og har tittelen «Jakten på stjernestøvet». Etter lunsj skal Jonas Kristiansen Nøland holde det andre plenumsforedraget. Han skal snakke om energiforsyning og det grønne skiftet.
Det er også to runder med parallellsesjoner. Her skal blant andre Monica Rehaug, Olaug Lona Svingen og Anne-Gunn Svorkmo fra Matematikksenteret og Tor Espen Kristensen, som har vært ressursperson for Matematikksenteret i en årrekke, bidra. 

Logo Realfagkonferansen

Tid: 3. mai kl. 09.00 – 15.30
Sted: Realfagbygget, NTNU, Trondheim

For mer informasjon, detaljert program og påmelding, se Realfagkonferansens hjemmeside

Konferansen er helt gratis og beregnet på realfaglærere i grunnskolen og i videregående. Det er også anledning for andre interesserte å melde seg på. Maksimalt antall deltakere er 300, og det er "først til mølla"-prinsippet som gjelder!

Konferansen arrangeres av Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Naturfagsenteret, Matematikksenteret NTNU og Skolelaboratoriet NTNU.