Monica Rehaug

Monica Rehaug

Prosjektmedarbeider

Utdanning

  • 2011 – 2012: Operativ resultatledelse, BI Stavanger, 15 studiepoeng
  • 1996 – 2002: Diverse IT-fag, HiST avd. Informatikk og e-læring, 78 studiepoeng
  • 1995 – 1999: Diverse IT fag, NTNU, 39 studiepoeng
  • 1993 – 1997: 4-årig allmennlærerutdanning med vekt på realfag

Yrkeserfaring

  • 2014 –  Matematikksenteret 50%
  • 1998 – 2014, Orre skule
  • 1997 – 1998, Lagård Ungdomsskole

Mine oppgaver på senteret

Utvikle oppgaver til nasjonal prøve i regning