Monica Rehaug

Monica Rehaug

Universitetslektor

Utdanning

  • 2016–2019: Master i matematikkdidaktikk, NTNU, 120 studiepoeng
  • 2011–2012: Operativ resultatledelse, BI Stavanger, 15 studiepoeng
  • 1996–2002: Diverse IT-fag, HiST avd. Informatikk og e-læring, 78 studiepoeng
  • 1995–1999: Diverse IT fag, NTNU, 39 studiepoeng
  • 1993–1997: 4-årig allmennlærerutdanning med vekt på realfag

Yrkeserfaring

  • 2019–          Matematikksenteret, 100%
  • 2014–2019, Matematikksenteret, 50%
  • 1998–2014, Orre skule
  • 1997–1998, Lagård Ungdomsskole

Mine oppgaver på senteret

Nasjonal prøve i regning for 5. trinn

Prosjektleder matematikk.org