Tor Espen Kristensen

Tor Espen Kristensen
Arbeidssted: Stord videregående skule
Adresse: Oppestølen1, 5412 Stord
E-post: tork73@gmail.com
Telefon: 53452036
Mobil: 90817204

Utdanning

Lektor med hovedfag i matematikk. Har i tillegg 60 studiepoeng i fysikk.

Yrkeserfaring:

Lektor ved Stord videregåande skule 2007 - 
Høgskolelektor ved Høgskolen Stord/Haugesund 2000 - 2001, 2003-2007
Lektor ved Bremnes ungdomsskole 2001 - 2003
Stipendiat ved Matematisk institutt, Universitetet i Bergen 1997 - 1999
Ansvarlig for flere videreutdanningstilbud i matematikk ved UiB i årene 2014 - . 

Kursledelses- og prosjekterfaring:

Har som ressursperson for Norsk GeoGebra institutt holdt en rekke kurs i bruk av GeoGebra. 
Holdt innlegg på ulike konferanser med tema som 

  • matematiske kompetanser
  • problemløsning i matematikkfaget
  • bruk av digitale verktøy i matematikkfaget 
  • oppgavetyper

Har vært med å utvikle Matematikk 1T på digilær.no (Den virtuelle matematikkskolen). 

Nøkkelkvalifikasjoner:

Bruk av digitae verktøy i matematikklæring.
Sertifisert GeoGebra-instruktør.
Har skrevet boken «GeoGebra for vidergående skole».
Algoritmisk tenkning i matematikkfaget og programmering med Python. 

Tor Espen vant Holmboeprisen i 2022