Læreplan i matematikk
Vi får stadig førespurnader om at det kan vere utfordrande å tolke og forstå læreplanane i matematikk, og å utvikle ein god praksis i tråd med LK20. Her kan du lese meir om kompetanseutvikling og undervisningmetodar som kan vere ei god støtte i arbeidet.

Frå plan til praksis

Etter- og videreutdanning

Tilboda våre innanfor etter- og vidareutdanning er basert på kjerneelementa i matematikk, og er spesialdesignet for å fremje læringa til lærarane

Undervisningsopplegg

Ressursane våre er utvikla med utgangspunkt i undersøkjande arbeidsmetodar og læringsformer med mykje samarbeid og høg elevaktivitet.