Læringsressurser tilpasset ny læreplan

Nyhet
/
11.08.2020
Tre barn som ler og teller på fingre
Hos oss finner du læringsressurser som er tilpasset de nye læreplanene.

Endelig er den nye læreplanen her, og arbeidet med å sette seg inn i overordnet del, kjerneelementer og kompetansemål er i gang. Ved Matematikksenteret har vi jobbet en god stund med å utvikle nytt innhold og tilpasse eksisterende ressurser og kompetanseutviklingspakker til det nye planverket.

Det vi med glede ser, er at ny læreplan på svært mange måter utfyller det Matematikksenteret alltid har stått for: Læringsformer med mye samarbeid og høy elevaktivitet. Vi kaller det «undersøkende læringsmetoder» og «ambisiøs undervisning», og dette er en matematikkundervisning som tar utgangspunkt i barn og unges tekning, deres interesser, bakgrunn, erfaringer og kunnskap.

Matematikksenterets mål er å bidra med kompetanse og tilby oppdaterte ressurser som vil støtte lærere, skoleledere og skoleeiere i endringsarbeidet. 

Tips og nyttige verktøy

Måten lærere jobber med matematikkfaget på, vil bidra til å trekke inn de sentrale elementene i overordnet del av ny læreplan. Mange av våre ressurser kan være nyttige verktøy for å sikre en best mulig kvalitet i matematikkfaget. Her har vi laget en liten oversikt.

Om dere har kommet godt i gang med implementeringen, eller så vidt har begynt, vi ønsker dere lykke til med jobben!

Mattelist.no - ambisiøse og utforskende aktiviteter

Mattelist.no finner du aktiviteter som er utviklet for å skape bedre forståelse og større engasjement i matematikk. Mattelist.no er laget for både elever og lærere, og  flere av aktivitetene inneholder lærerveiledninger som er bygget på undersøkende arbeidsmetoder, og en opplæring som tar utgangspunkt i barn og unges tenkning, deres interesser, bakgrunn, erfaringer og kunnskap.

Kenguruoppgaver: Gode problemløsingsoppgaver

Problemløsing står helt sentralt i ny læreplan. Kenguruoppgaver kan brukes i undervisningen og er spesielt egnet for problemløsing, samarbeid og diskusjon. Ved å arbeide med disse oppgavene kan elevene få større forståelse for sentrale matematiske ideer. Erfaringene fra én oppgave kan videreføres, utvikles, og kanskje utfordres i neste oppgave.

Her finner du hundrevis av kenguruoppgaver
Her er de nyeste kenguruoppgavene! 
Tips til hvordan du kan jobbe med utvidelse av kenguruoppgaver

GeoGebra: Rom for utforsking

GeoGebra er et gratis, dynamisk matematikkprogram for å konkretisere og visualisere blant annet geometri, algebra, funksjoner og statistikk. Programmet gjør det mulig for elever å utforske matematiske ideer og sammenhenger. De nye læreplanene har økt fokus på dybdelæring. GeoGebra kan gi elevene mulighet til å utforske matematiske sammenhenger og å bruke erfaringene de har fått til å utvikle en fleksibel og robust forståelse av matematikk.

Matematikksenterets gratis ressurser hos Kikora
GeoGebra i Realfagsløyper

Utematematikk: Læringsarena for utforsking og problemløsing

Med utematematikk kan du skape variasjon i skolehverdagen både når det gjelder læringsarenaer, arbeidsmåter, læremidler og organisering.
 

Utematematikk betyr at arbeid med det faglige innholdet flyttes ut i nærmiljøet. På en praktisk og enkel måte kan elevenes erfaringer med «skolematematikken» knyttes sammen med situasjoner fra dagliglivet. Eksempler på dette kan være å utføre ulike målinger, bygging, sportslige aktiviteter eller å oppdage matematiske sammenhenger gjennom spill og lek.

Tips til hvordan du kan jobbe godt med utematematikk
Se alle våre utematematikk-aktiviteter