Digitale verktøy på eksamen i matematikk
Innføring av nye læreplaner og ny eksamensordning gjør at bruk av digitale verktøy i skolen er mer aktuelt enn noen gang. Her finner dere eksempler på hvordan elevene kan besvare eksamensoppgaver i matematikk.
Prøver og eksamen
Matematikksenteret utvikler eksamen i matematikk, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.