Kartlegging og vurdering i matematikk
For å velge det beste vurderingsverktøyet i matematikk er det viktig å være bevisst og få erfaring med et utvalg av måter å vurdere læring og kompetanse på. Man må kunne velge egnet verktøy ut fra hva man trenger å vite mer om, utvikle kunnskap om hvordan elever lærer og hva de mestrer, og få støtte til å hjelpe eleven videre fra der kartleggingen viser at eleven befinner seg.