GeoGebra

Matematikksenteret har flere undervisningsopplegg som viser bruk av GeoGebra.

Grunnskole      Videregående skole

 

Hva er GeoGebra?

Navnet GeoGebra er satt sammen av ordene geometri og algebra og kan brukes innenfor begge emnene. GeoGebra er en gratis, dynamisk programvare for matematikk, utviklet av Markus Hohenwarter.

I programmet kan du blant annet: 

  • Tegne to- og tredimensjonale figurer 
  • Eksperimentere med dynamisk geometri
  • Arbeide med algebra i CAS
  • Plotte og analysere funksjonsgrafer
  • Arbeide med sannsynlighet
  • Bruke vanlig regnearkfunksjonalitet

Matematikksenteret sin rolle:

  • utvikle gratis GeoGebra-ressurser
  • tilby kurs og verksteder for lærere 
  • bidra til nasjonalt og internasjonalt samarbeid om matematikkdidaktisk forskning på bruk av GeoGebra og andre digitale verktøy i undervisningen

 

GeoGebra 6.0 for videregående skole

Heftet gir en grundig innføring i GeoGebra. Det er bygget opp rundt tema som er aktuelle for lærere i videregående skole. Det veksles mellom ferdige eksempler, øvingsoppgaver og eksamensoppgaver. 

Kap 1: Å komme i gang med GeoGebra
Kap 2: Funksjoner i GeoGebra
Kap 3: Regnearket
Kap 4: Sannsynlighet
Kap 5: Geometri
Kap 6: Verktøy for objekthandlinger
Kap 7: Cas i GeoGebra
Kap 8: GeoGebra 3D
Kap 9: Følger og Lister
Kap 10: Egne verktøy i GeoGebra
Kap 11: Tekst og bilder i GeoGebra
Kap 12: GeoGebra.org
Kap 13: Kopiere og lime inn i en tekstbehandler
Kap 14: Tips og triks

 

Norsk GeoGebra-institutt er en del av Matematikksenteret og utgjør den offisielle norske delen av International GeoGebra Institute.