GeoGebra

GeoGebra-banner

Norsk GeoGebra-institutt er en del av Matematikksenteret og utgjør den offisielle norske delen av International GeoGebra Institute.
 

Hva er GeoGebra?

Navnet GeoGebra er satt sammen av ordene geometri og algebra og kan brukes innenfor begge emnene. GeoGebra er en gratis, dynamisk programvare for matematikk, utviklet av Markus Hohenwarter. Programmet består i dag av fire deler; geometri, graftegner, CAS og regneark. 

I programmet kan du blant annet: 

  • Tegne to- og tredimensjonale figurer 
  • Eksperimentere med dynamisk geometri
  • Arbeide med algebra i CAS
  • Plotte og analysere funksjonsgrafer
  • Arbeide med sannsynlighet
  • Bruke vanlig regnearkfunksjonalitet

Matematikksenteret sin rolle:

  • utvikle gratis GeoGebra-ressurser
  • tilby kurs og verksteder for lærere 
  • bidra til nasjonalt og internasjonalt samarbeid om matematikkdidaktisk forskning på bruk av GeoGebra og andre digitale verktøy i undervisningen

Matematikksenteret har flere undervisningsopplegg som viser bruk av GeoGebra: 

Nedlastinger:

Vi anbefaler  GeoGebra klassisk 6 eller GeoGebra klassisk 5.
Last ned GeoGebra. 

Oversikt over noen viktige endringer som er gjort i GeoGebra6 (pdf).