GeoGebra

GeoGebra-banner

Norsk GeoGebra-institutt er en del av Matematikksenteret og utgjør den offisielle norske delen av International GeoGebra Institute.

Vi har som formål å:

  • utvikle gratis GeoGebra-ressurser
  • tilby kurs og verksteder for lærere ved å bygge opp et nasjonalt nettverk av ressurspersoner
  • utvikle GeoGebra videre
  • bidra til nasjonalt og internasjonalt samarbeid om matematikkdidaktisk forskning på bruk av GeoGebra og andre digitale verktøy i undervisningen

Navnet GeoGebra er satt sammen av ordene geometri og algebra og kan brukes innenfor begge felt. Programmet er best egnet til å:

  •     Utføre konstruksjoner i planet med sirkler, linjer, linlestykker og alle slags mangekanter.
  •     Eksperimentere med dynamisk geometri.
  •     Plotte og analysere funksjonsgrafer

Vi anbefaler  GeoGebra klassisk 6 eller GeoGebra klassisk 5.
Last ned GeoGebra. 

Oversikt over noen viktige endringer som er gjort i GeoGebra6 (pdf).