Undervisningsopplegg fra Kikora og Matematikksenteret

Logoer Kikora - Matematikksenteret - GeoGebra
Matematikksenteret har laget undervisningsopplegg med GeoGebra, i samarbeid med Kikora. Disse er gratis og tilgjengelig for alle gjennom FEIDE-innlogging.

Kunnskapsløftet 2020 har økt fokus på dybdelæring. GeoGebra kan gi elevene mulighet til å utforske matematiske sammenhenger og å bruke erfaringene de har fått til å utvikle en fleksibel og robust forståelse av matematikk.

I samarbeid med Kikora har vi utviklet to typer undervisningsopplegg, Lær GeoGebra og Bruk GeoGebra. Alle undervisningsoppleggene består av oppgaverekker som elevene arbeider med på Kikora sin plattform og tilhørende lærerveiledninger som ligger på Matematikksenteret sine nettsider.Skjermbilde GeoGebra i Kikora.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over alle undervisningsoppleggene. Der finner du lærerveiledningen og en lenke til riktig oppgaverekke på Kikora sin plattform.

Skoler uten Kikora-lisens

Kikora%20GeoGebra%20Matematikksenteret.png Hvis skolen din ikke har Kikora-lisens, MÅ du først logge deg inn på matematikksenteret.kikora.no (FEIDE). Deretter kan du bruke lenkene som er oppgitt i lærerveiledningene på våre sider. Eller du kan trykke på Innhold - Flere ressurser - Lær og Bruk GeoGebra hos Kikora, og velge hvilket undervisningsopplegg du vil arbeide med.

Når du er på Kikora sin plattform, finner du en lenke til tilhørende lærerveiledning i første oppgave. Denne er kun synlig for lærere. Det gjør det enkelt å navigere mellom oppgaverekkene på Kikora sin plattform og lærerveiledningene på Matematikksenteret sine nettsider.

Lær GeoGebra Bruk GeoGebra
Geometri Funksjoner 1 Speiling om linjer og sidekanter
Mangekanter Funksjoner 2 Speiling av mangekanter
Sirkler CAS 1 Finn funksjonsuttrykket 1 og 2
Animasjoner CAS 2 Algoritmisk tenking med GeoGebra
Koordinatsystem GeoGebra-tips for lærere  
Vektorer    

Lær GeoGebra

Lær GeoGebra er undervisningsopplegg hvor elevene blir kjent med grunnleggende verktøy og funksjoner i GeoGebra. Disse kan elevene arbeide med alene eller i par. Vi anbefaler at elevene starter med Lær GeoGebra: Geometri og arbeider videre i eget tempo. Slik kan de lære å bruke et program som både de kan ha nytte og glede av i matematikkundervisningen.

Bruk GeoGebra

Bruk GeoGebra er undervisningsopplegg med fokus på matematiske sammenhenger. Disse er ment å gjøre i klasserommet og legger vekt på samtale og diskusjon. Undervisningsoppleggene veksler mellom arbeid med oppgaverekkene på Kikora sin plattform, arbeid med papir, blyant eller konkreter, arbeid i GeoGebra og diskusjoner i grupper eller helklasse. Lærerveiledningen gir forslag til struktur og gode spørsmål og eksempler på utfordringer elevene kan ha underveis.