Lær GeoGebra: Mangekanter

Skjermbilde fra GeoGebra

Om Lær GeoGebra

Oppleggene under Lær GeoGebra gir elevene en innføring i GeoGebra. I de første oppleggene er målet å bli kjent med Grafikkfeltet og Verktøylinjen. Elevene lærer om verktøyene samtidig som de jobber med matematikk. I påfølgende opplegg blir elevene også kjent med Algebrafeltet og CAS.

Elevene kan løse oppgavene alene, men vi oppfordrer til å jobbe i par. Da kan de diskutere løsningsmetoder og matematiske sammenhenger, og på den måten også styrke det matematiske språket. Elevene bør arbeide seg gjennom hele oppgavesettet i sitt eget tempo, uten å bli avbrutt. Lærerveiledningen inneholder derfor bare en kort oversikt og noen tips som kan være nyttige hvis elever står fast.

Opplæringen i nye verktøy skjer samtidig som elevene utforsker matematiske sammenhenger. For eksempel kan elevene se mange varianter av en figur de har laget ved å dra i den, og de kan raskt rette opp feil med angre- eller slett-knappen. Ved å undersøke figurer som endrer form eller plassering etter bestemte kriterier, blir elevenes kunnskap og forståelse utfordret. Det gir et godt utgangspunkt for dybdelæring. GeoGebra er også et godt verktøy til å utforske objekter og situasjoner som er kompliserte å undersøke på papir.

I noen av oppgavene kan elevene møte på begreper som vanligvis blir innført på høyere klassetrinn. Dette er i tråd med ny læreplan som ikke setter noen nedre grense for når et kompetansemål kan arbeides med.

Lær GeoGebra: Mangekanter

Opplegget Mangekanter bygger videre på verktøyene elevene har lært om i opplegget Lær GeoGebra: Geometri. Elevene skal utforske flere nye verktøy, for eksempel verktøyene under Vinkel-fanen. De skal også lære å gi objekter Navn og Verdi. Minn elevene på at de må velge Flytt før de endrer farge, setter på navn eller drar i figurene.

Skjermbilde%20-%20vinkel.png

Oppgaverekke 1 - 2 handler om Navn og Verdi. Elevene lærer at de kan bruke både Stilmeny og verktøy når de skal vise objekters navn og verdi. Det er viktig å merke seg forskjellen på å gi navn ved å trykke på to punkter eller på en linje (oppgave 2.1). Begge varianter er nyttige å kunne. Elevene lærer også å dra tekstbokser ut av figurer (oppgave 2.2). De kan endre utseende til tekstbokser i Stilmenyen hvis de ønsker det.

Hvis elevene trykker i mangekanten, vil alle vinklene bli markert. Ønsker de bare å markere én vinkel kan de enten trykke på begge vinkelbeinene eller på tre punkter. GeoGebra tegner vinkler mot klokka. Dersom GeoGebra ikke viser den vinkelen elevene ønsker, er det enklest å slette den og begynne på nytt i motsatt rekkefølge.

I oppgaverekke 3 lærer elevene først å tegne vinkler. Legg vekt på uttrykket med klokka og mot klokka. I opplegget bruker elevene Stråle til å tegne det andre vinkelbeinet. Etter hvert blir de utfordret til å utforske egenskapene til figurer på måter som ikke er like lett med papir og blyant. For eksempel vil de se at en trekant med et hjørne på en midtnormal mellom de to andre hjørnene, alltid er en likebeint trekant. I den siste oppgaven lager elevene en animasjon.

Gå til oppgaverekkene hos Kikora: Lær GeoGebra: Mangekanter.

Lær GeoGebra: Mangekanter hører til en serie undervisningsopplegg som er laget i samarbeid med Kikora.

Relaterte filer