Lær GeoGebra: Animasjoner

Skjermbilde fra GeoGebra

Om Lær GeoGebra

Oppleggene under Lær GeoGebra gir elevene en innføring i GeoGebra. I de første oppleggene er målet å bli kjent med Grafikkfeltet og Verktøylinjen. Elevene lærer om verktøyene samtidig som de jobber med matematikk. I påfølgende opplegg blir elevene også kjent med Algebrafeltet og CAS.

Elevene kan løse oppgavene alene, men vi oppfordrer til å jobbe i par. Da kan de diskutere løsningsmetoder og matematiske sammenhenger, og på den måten også styrke det matematiske språket. Elevene bør arbeide seg gjennom hele oppgavesettet i sitt eget tempo, uten å bli avbrutt. Lærerveiledningen inneholder derfor bare en kort oversikt og noen tips som kan være nyttige hvis elever står fast.

Opplæringen i nye verktøy skjer samtidig som elevene utforsker matematiske sammenhenger. For eksempel kan elevene se mange varianter av en figur de har laget ved å dra i den, og de kan raskt rette opp feil med angre- eller slett-knappen. Ved å undersøke figurer som endrer form eller plassering etter bestemte kriterier, blir elevenes kunnskap og forståelse utfordret. Det gir et godt utgangspunkt for dybdelæring. GeoGebra er også et godt verktøy til å utforske objekter og situasjoner som er kompliserte å undersøke på papir.

I noen av oppgavene kan elevene møte på begreper som vanligvis blir innført på høyere klassetrinn. Dette er i tråd med ny læreplan som ikke setter noen nedre grense for når et kompetansemål kan arbeides med.

Lær GeoGebra: Animasjoner

I opplegget Animasjoner lærer elevene å animere ulike objekter, for eksempel tall, vinkler og punkter. Elevene bør være kjent med GeoGebra og gjerne ha arbeidet med Lær GeoGebra: Geometri, Lær GeoGebra: Mangekanter og Lær GeoGebra: Sirkler. Målet med oppgavene er at elevene skal kunne bruke animasjoner til kreativt og visuelt arbeid med matematikk, og dermed gjøre GeoGebra til et enda kraftigere verktøy for elevene. I noen av oppgavene lærer elevene ferdigheter knyttet til animasjoner, mens andre i tillegg tar for seg matematiske begreper og geometriske steder. Minn elevene på å trykke på Flytt når de skal velge et objekt, for eksempel for å starte en animasjon.

Oppgaverekke 1 starter med at elevene lærer å starte og stoppe animasjoner og å vise og skjule spor i en ferdig animasjon. I de neste oppgavene skal elevene starte animasjoner uten en knapp. Elevene kan alltid starte animasjoner ved å trykke på objektet de vil animere, og deretter velge tannhjulet i Stilmenyen og hake av for Animasjon på. Ofte er det imidlertid enklere å høyreklikke (på PC) eller trykke lenge (på iPad). Dersom elevene har startet en animasjon, lager GeoGebra en start- og stoppknapp i Grafikkfeltet som de kan bruke.

I oppgaverekke 2 - 3lærer elevene å sette på sporing på objekter og å animere flere objekter samtidig. Vis spor finner de på samme måte som animasjon. Elevene kan bevege på Grafikkfeltet for å fjerne spor. På PC er det mulig å velge flere objekter ved å holde inne Ctrl mens de trykker på objektene.

Oppgaverekke 4 handler om å lage glidere, noe elevene vil ha bruk for i mange sammenhenger. Elevene velger Glider og trykker i Grafikkfeltet. Da kommer det opp en boks hvor elevene blant annet kan velge navn, type og intervall. Velg type (Tall, Vinkel, Heltall) før navn hvis elevene vil bestemme navn selv. GeoGebra endrer nemlig navn samtidig som type. Dersom elevene ønsker å endre egenskapene til en glider, trykker de på glideren og deretter på tannhjulet i Stilmenyen.

Oppsummering

Når elevene har arbeidet en stund med oppgavene, er det lurt å diskutere erfaringer i en helklassesamtale. Alle elevene må ikke ha gjort alle oppgavene først. La elevene utforske GeoGebra og lage egne animasjoner, både med og uten glider. Tips dem gjerne om å velge ulik Animasjonsfart og å teste forskjellen mellom Økende og Minkende eller Begge veier når de lager glidere.

Gå til oppgaverekkene hos Kikora: Lær GeoGebra: Animasjoner.

Lær GeoGebra: Animasjoner hører til en serie undervisningsopplegg som er laget i samarbeid med Kikora.

Relaterte filer