Lær GeoGebra: GeoGebra-tips for lærere

tre trekantere

Lær GeoGebra: GeoGebra-tips for lærere

I GeoGebra-tips for lærere blir du kjent med hvordan du kan gjøre innstillinger som er nyttige i GeoGebra. Oppgavene viser blant annet hvordan du endrer skriftstørrelse, setter navn på akser, sorterer objekter og viser navn og verdi. I tillegg lærer du hvordan du kan løse noen problemer som kan oppstå.

Tre vanlige problemer var det ikke mulig å vise i Kikora. Løsningen på problemene kommer her.

Problem 1: Elevene glemmer å trykke på Flytt.

Løsning: Elevene må trykke på Flytt før de skal dra i objekter, endre farge og lignende.
Flytt-pil

Problem 2: Elevene skriver komma i desimaltall.

Løsning: I GeoGebra må elevene bruke punktum i stedet for komma når de skriver desimaltall.

Skjermbilde GeoGebra

Problem 3: Grafikkfeltet er grått.

Løsning: Problemet kommer av at akser og/eller rutenett er låst til avstand 1. Da tegner GeoGebra en linje for hvert naturlige tall, og når tallene på aksene er store, er linjene veldig tette.

Gå til Innstillinger for Grafikkfelt. Ta bort haken ved Avstand under xAkse, yAkse og/eller Rutenett.

Skjermbilde GeoGebra

Gå til oppgaverekkene hos Kikora: Lær GeoGebra: GeoGebra-tips for lærere

Lær GeoGebra: GeoGebra-tips for lærere hører til en serie undervisningsopplegg som er laget i samarbeid med Kikora.