Digitalt foredrag i utforsking av trekanter

Nyhet
/
12.03.2021
Skjermdump av
Er du på jakt etter enda mer inspirasjon i GeoGebra? Vi har utviklet et digitalt foredrag hvor vi deler  ideer om hvordan du kan utnytte de dynamiske egenskapene til GeoGebra i undervisningen din. Foredraget tar for seg utforsking av likebeinte trekanter. 

GeoGebra er godt egnet til å utforske geometriske sammenhenger. Det er lett å komme i gang, og det er lett for elevene å rette opp dersom de gjør feil eller vil endre på noe. I dette kurset har vi valgt å utforske likebeinte trekanter. Elevene kjenner egenskapene til slike trekanter fra før, men for å lage dynamiske trekanter GeoGebra må de bruke kunnskapen bevisst og i en ny situasjon. Det bidrar til dybdelæring.

Utforskingen i kurset starter med en utfordring som passer for alle elever. Etter hver øker vi de matematiske kravene slik at utfordringene passer best for elever på ungdomstrinn og i den videregående skole. Vi oppfordrer deg til å se hele filmen. Uansett hvilken trinn du arbeider på, er det nyttig å kjenne til hva elevene skal lære i hele utdanningsløpet. 

Se foredraget