Digitalt foredrag i GeoGebra: Utforsking av likebeinte trekanter

Er du på jakt etter inspirasjon i GeoGebra? Lurer du på hvordan elevene dine kan utforske geometri? I dette foredraget deler vi ideer om hvordan du kan utnytte de dynamiske egenskapene til GeoGebra i undervisningen din.

GeoGebra er godt egnet til å utforske geometriske sammenhenger. Det er lett å komme i gang, og det er lett for elevene å rette opp dersom de gjør feil eller vil endre på noe. I dette kurset har vi valgt å utforske likebeinte trekanter. Elevene kjenner egenskapene til slike trekanter fra før, men for å lage dynamiske trekanter GeoGebra må de bruke kunnskapen bevisst og i en ny situasjon. Det bidrar til dybdelæring.

Utforskingen i kurset starter med en utfordring som passer for alle elever. Etter hver øker vi de matematiske kravene slik at utfordringene passer best for elever på ungdomstrinn og i den videregående skole. Vi oppfordrer deg til å se hele filmen. Uansett hvilket trinn du arbeider på, er det nyttig å kjenne til hva elevene skal lære i hele utdanningsløpet. 

Se gjerne foredraget sammen med kollegaer slik at dere kan samarbeide og diskutere underveis.

Elevene skal være i sentrum. De skal prøve, feile, finne løsninger, resonnere og diskutere. Din rolle som lærer er å støtte elevenes utforsking ved å stille gode spørsmål. I utforskingsprosessen får elevene varierte erfaringer og det er viktig at de kan dele egne tanker og løsninger etterpå. Du kan legge til rette for læring ved å bruke elevenes erfaringer som utgangspunkt for gode matematiske samtaler.

Praktiske opplysninger

I det digitale foredraget foregår alt på skjermen. Underveis vil vi gi deg noen oppgaver, for eksempel å lage en figur i GeoGebra. Filmen vil da stoppe slik at du kan lage figuren. Vi oppfordrer deg til å bruke den tida du trenger. Når du er klar til å gå videre, trykk på PLAY-knappen. Dersom du ønsker å se en del på nytt, kan du enten spole tilbake eller trykke på bokmerkesymbolet nederst på siden for å velge en bestemt del.

Bokmerkeknappen.png

I foredraget bruker vi GeoGebra 6 som du kan laste ned her. Du vil få best utbytte av foredraget om du har brukt GeoGebra på forhånd. Dersom du ikke har det, kan du gjennomføre Lær GeoGebra-kursene Geometri,Mangekanter, Sirklerog Funksjoner 1. 

Mulige utvidelser  

Her er forslag til hvordan elevene kan arbeide videre med utgangspunkt i utfordringene fra det digitale kurset: 

  • Lage en dynamisk, likebeint trekant som har et valgfritt areal ved å lage en glider for arealet. 
  • Lage en dynamisk, likebeint trekant med areal 12 med utgangspunkt i side eller vinkel. 
  • Lage en dynamisk trekant med areal 12. 

Flere undervisningsopplegg med GeoGebra

Her finner du undervisningsopplegg som kan gi elevene mulighet til å utforske matematiske sammenhenger og Lær og Bruk GeoGebra, som vi har laget sammen med Kikora.