Norsk GeoGebra-institutt

geogebra3

Norsk GeoGebra-institutt er en del av Matematikksenteret og utgjør den offisielle norske delen av International GeoGebra Institute.

Vi har som formål å:

  • utvikle gratis GeoGebra-ressurser
  • tilby kurs og verksteder for lærere ved å bygge opp et nasjonalt nettverk av ressurspersoner
  • utvikle GeoGebra videre
  • bidra til nasjonalt og internasjonalt samarbeid om matematikkdidaktisk forskning på bruk av GeoGebra og andre digitale verktøy i undervisningen

NYHET!

Før jul ble GeoGebra 6 lansert. Dette er inntil videre bare en foreløpig versjon, det betyr at det fremdeles er GeoGebra5 som gjelder. En av hensiktene med denne oppdateringen var at GeoGebra skal se likt ut på alle plattformer.  

Hvis du har lyst til å prøve den foreløpige versjonen av GeoGebra6 finner du den her.  På denne siden vises det også noen viktige endringer.

Oversikt over noen viktige endringer som er gjort i GeoGebra6. 

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring