Ny førstelektor ved Matematikksenteret

Nyhet
/
18.04.2024
Foto av Camilla Justnes
Vi gratulerer Camilla Normann Justnes med opprykk til førstelektor!

Camilla Normann Justnes har gjennom sine ni år ved Matematikksenteret deltatt i flere forsknings- og utviklingsprosjekter, som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgrad.

Justnes sin forskning kjennetegnes av samskaping i partnerskap med praksisfeltet, og hun er opptatt av at forskningen skal ha relevans for livet i skolen.

Hun er blitt førstelektor på bakgrunn av tre områder:

  • Utvikling av læringsressurser for profesjonsutvikling rettet mot barnehagelærere og skolelærere
  • Matematikkundervisning og inkludering i flerspråklige klasserom
  • Forskning- og utviklingsarbeid innenfor tema matematikk i barnehagen

Justnes har tidligere jobbet som lærer, og har undervist i skoler med stor andel flerspråklige elever. Disse erfaringene har hun tatt med seg i «forskerlivet», hvor hun er spesielt opptatt av tema som inkludering i et matematikkdidaktisk perspektiv og flerspråklige elever som ressurs i klasserommet.

Justnes har også bidratt sterkt til å øke interessen for matematikk i barnehagen som forskningsfelt i Norge. 

Ved Matematikksenteret er hun i dag involvert i arbeidet med MAM, Oppvekstnettverk Nordmøre, DiCote og Incluschool, og har tidligere jobbet med blant annet Realfagsløyper (prosjektleder for matematikk i barnehagen), Nasjonale prøver og Universitetssamarbeidet (Sammink).
For å sikre og vedlikeholde nærheten til praksis, underviser Justnes i perioder ved ulike skoler i Trondheim kommune.

Førstelektor er en stillingstittel knyttet til undervisnings-, utviklings- og formidlingsstilling ved et universitet eller høgskole for ansatte som har oppnådd kompetanse tilsvarende arbeidsmengde og nivå som for doktorgrad (førstestillingskompetanse).
Kilde: SNL 

Eksempler på FoU-prosjekter innenfor de tre hovedområdene:

Utvikling av læringsressurser for profesjonsutvikling rettet mot barnehagelærere og skolelærere
Matematikklæreres profesjonelle utvikling – fire hovedformål
Realfagsløyper

Forskning- og utviklingsarbeid innenfor tema matematikk i barnehagen
Populærvitenskapelig bok: Matematikk på barns premisser – lekende, utforskende og problemløsende barn i barnehagen
Problemløsing i barnehagen 

Matematikkundervisning og inkludering i flerspråklige klasserom
Matematiske samtaler i et flerspråklig klasserom - hvordan inkludere flere?
Incluschool
Flerkulturelle rom som ressurs (Tangenten nr. 1/2024)