Ny kampanje: Oppdag løsningen Utforsk – lær – del!

Nyhet
/
08.03.2024
Plakat kampanjen
Bli med på vår nye, årlige kampanje Oppdag løsningen! Målet er å få flere elevløsninger inn i «banken» på MatteLIST og at enda flere lærere oppdager elevenes løsninger som ressurs.

I elevenes egne løsninger ligger det et stort, men lite brukt potensiale. Med Oppdag løsningen retter vi fokus mot hvilken ressurs elevløsningene kan være i klasserommet.

Kampanjen varer fra februar til april hvert år, og alle som deltar er med i trekningen av sjakkspill. Alle i grunnskole og videregående skole kan delta.

Hvorfor er elevløsninger en god ressurs?

Å diskutere, resonnere og argumentere i matematikk, er viktig i LK20. Samtidig sier Kunnskapsløftet at elevene tidlig bør få en god tallforståelse og utvikle varierte regnestrategier. Å bruke elevenes egne løsninger kan berike dette arbeidet:

  • Løsningene kan sammenlignes, undersøkes og diskuteres
  • De kan legge grunnlag for matematiske samtaler
  • Det kan oppleves meningsfullt for elevene

Det kan være berikende for elevene å diskutere og resonnere rundt andres løsninger, i tillegg til sine egne. På den måten får elevene flere muligheter til å oppdage og disktuere matematiske ideer og sammenhenger.

Tips for å komme i gang 

Før undervisningen

Sett deg inn i elevløsningene som ligger under oppgaven på MatteLIST og bestem deg for en rekkefølge som løfter fram sammenhengene og ideene i matematikken som dere jobber med. Dette gir deg også en ide over ulike elevløsninger som kan komme. Tenk over om det er flere løsninger som kan dukke opp blant elevene.

I undervisningen

Bestem deg for hvilke elevløsninger du bruker fra klassen. Bruk elevløsningene til å få elevene til å koble seg på hvordan andre tenker. La de øve på å resonnere rundt, og argumentere for, de ulike løsningene/strategiene. 
 
Å løfte fram ulike elevløsninger vil gi elevene i klassen din ulike vinklinger på matematikken. Hvis du løfter fram disse i en rekkefølge fra de enkleste sammenhengene til de mer kompliserte, vil alle elevene kunne strekke seg litt lenger enn til sin egen løsning.

Hjelp oss å fylle MatteLIST-banken

mattelist.no ligger det over 600 utforskings- og problemløsingsoppgaver. Noen av oppgavene har allerede forslag til elevløsninger, og med kampanjen håper vi å fylle opp «elevløsningsbanken» på MatteLIST med mange, mange flere spennende forslag fra elever rundt om i landet. Forslagene vi får inn vil inspirere og motivere andre elever og lærere.

Slik deltar dere i Oppdag løsningen:

  • Velg en av oppgavene i konkurransen og les lærerveiledningen (den gir gode tips til gjennomføring)
  • Gjennomfør en undervisningsøkt med oppgaven
  • La elevene løse oppgavenog dokumentere hvordan de har tenkt
  • Send løsningen til oss som tekst, bilde eller film
  • Alle som sender inn elevløsninger er med i trekningen av et klassesett med sjakkspill

PS: Dere kan sende inn løsninger på så mange oppgaver dere ønsker. Oppgavene trenger ikke å være knyttet til trinnet – velg de som passer best.

Her er oppgavene

Med Oppdag løsningen vil vi inspirere flere til å ta i bruk elevløsninger i matematikkundervisningen! Her er oppgave i årets kampanje:

Småtrinn

Mellomtrinn

Ungdomstrinn

Videregående