Vil du bidra på Novemberkonferansen 2024?

Nyhet
/
26.02.2024
Logo Novemberkonferansen 2024
Novemberkonferansen er den største årlige konferansen for matematikklærere i Norge. Temaet i 2024 er "Å undervise gjennom problemløsing". Har du lyst til å dele kunnskap, erfaring, forskning eller eksempler fra praksis om temaet? Send oss ditt bidrag!

Problemløsning handler om å løse et problem hvor elevene ikke kan bruke en løsningsmetode de kjenner fra før. Elevene må utvikle nye metoder og bruke kunnskapen sin i nye sitasjoner. Problemløsning er et av kjerneelementene i matematikk, og er en viktig del av elevenes matematiske kompetanse. 

Lærerens rolle er svært viktig i en undervisning som vektlegger problemløsning. Læreren må velge gode problemløsningsoppgaver, stille gode spørsmål, vurdere, utfordre og støtte elevene i problemløsningsprosessen. 

Har du kunnskap, erfaring, praksiseksempler eller forskning knyttet til temaet, som du vil formidle til andre? Aktuelle tema kan være:

  • Hvordan lede elevene mot læringsmålet?
  • Hvordan ivareta og bygge på elevenes tenking?
  • Hvilke grep kan læreren gjøre for å øke elevaktiviteten?
  • Hva kan være god underveisvurdering?

Vi ber om bidrag til verksted på 80 minutter der tiden hovedsakelig benyttes til en aktivitet, eller en kombinasjon av presentasjon (maks 15-20 minutter), aktivitet og diskusjon. Vi legger vekt på at verkstedene må være aktivitets- og/eller diskusjonsbaserte. Rene foredrag vil ikke bli prioritert. 

Verkstedene skal knyttes opp mot konkrete læringskontekster og matematiske temaer. 

I første omgang ønsker vi:

  • Forslag til tittel på verkstedet 
  • Kort presentasjon av verkstedsholder med bilde 
  • En kort beskrivelse av verkstedet (ca. 200-300 ord) 
  • Presisering av målgruppe (småtrinn, mellomtrinn, ungdomstrinn, videregående, alle) 
  • Maks antall deltakere 

Alle som skal holde verksted må være forberedt på å gjennomføre verkstedet to ganger i løpet av konferansen. Dette for at så mange som mulig skal få mulighet til å delta på det de ønsker. 

Novemberkonferansen 2024 arrangeres 19. - 20. november på Scandic Lerkendal, Trondheim. Påmelding åpner 20. august. 

Vi betaler ikke honorar, men dekker konferanseavgift, reise og opphold for de som får sitt bidrag antatt. 

Send inn ditt forslag til konferanse@matematikksenteret.no innen 15. mai 2024. 
Vi gir tilbakemelding innen 22. mai. (Gi beskjed om du har sendt bidrag og ikke fått tilbakemelding.)

Se film fra Novemberkonferansen 2023: