Glimt fra Novemberkonferansen 2022

Nyhet
/
24.11.2022
Mange mennesker som ser på noe mens to holder mobilene oppe og tar bilder.
Over førti verksteder og fire plenumsforedrag er gjennomført, og den 20. Novemberkonferansen er over. Her har vi samlet noen glimt fra to dager med engasjerte lærere og inspirerende faglig påfyll!

 

Deltagere og forelesere under Novemberkonferansen
Mange fikk med seg to av de største trekkplastrene under Novemberkonferansen. Her ser vi Peter Liljedahl (helt til venstre) og Charlie Gilderdale (lengst til høyre). 

 

Novemberkonferansen 2022 ble åpnet av Halvard Hølleland, statssekretær i Kunnskapsdepartementet (Norge).
Novemberkonferansen 2022 ble åpnet av Halvard Hølleland, statssekretær i Kunnskapsdepartementet. 

 

Edda Óskarsdóttir, Novemberkonferansen 2022
Edda Óskarsdóttir holdt det første plenumsåoredraget under Novemberkonferansen. Foredraget hadde tittelen "How can we prepare our teachers to provide equal access for all learners to quality mathematics education?"

 

500 deltagere under Novemberkonferansen
Også i år huset Novemberkonferansen over 500 matematikklærere fra hele landet. 

 

Peter Liljedahl med deltagere
Over 200 deltagere fulgte interesserte med under Peter Liljedahls storverksted Thinking Classrooms as a Tool for Access and Inclusion.

 

Magnus Dehli Vigeland
Magnus Dehli Vigeland, her balanserende på en enhjulssykkel, holdt avslutningsforedraget under Novemberkonferansen. Foredraget hadde tittelen "Sirkusmatematikk".