Hipp hurra for Novemberkonferansen!

Nyhet
/
27.10.2022
Illustrasjon av at Novemberkonferansen er 20 år
Om en måneds tid kommer det over 500 matematikklærere til Trondheim for å delta på Novemberkonferansen. I år arrangeres den populære konferansen for tjuende gang!

Novemberkonferansen har alltid vært, og skal være, en sosial møteplass for matematikklærere i Norge. Konferansen har som mål å gi lærere engasjerende og inspirerende dager med faglig påfyll i matematikkdidaktikk.

Peter Liljedahl holder storverksted med vertikale tavler på Novemberkonferansen 2019.
Professor Peter Liljedahl fra Simon Fraser University i Canada holder storverksted med vertikale tavler på Novemberkonferansen 2019.

Matematikk i Nidarosdomen og i hoppbakken

Den første Novemberkonferansen gikk av stabelen 18. og 19. november 2002. Tema var «Utvikling av matematikkundervisning i samspill mellom praksis og forskning». Konferansen var svar på et ønske fra Utdannings- og forskningsdepartementet om en nordisk åpningskonferanse for Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen (Matematikksenteret).

Det var Ingvill Stedøy, faglig leder ved Matematikksenteret, som ledet arbeidet med den første Novemberkonferansen.
– Samtlige som ble spurt om å bidra, takka ja med en gang, forteller May Renate Settemsdal. Hun har vært involvert i konferansen siden 2003, og leder i dag konferansekomiteen ved Matematikksenteret.

I forkant av konferansen ble det lagt opp til middag på Lian, og på søndag arrangerte vi «Matematikk på Vitensenteret», «Matematikk og musikk på Ringve musikkhistoriske museum», «Matematikk i hoppbakken» (Granåsen), og «Matematikk i Nidarosdomen»

Foto av Kristin Clemet og Ingvill Stedøy som holder i røde bånd som danner to hjerter
Statsråd Kristin Clemet (t.v) åpnet tidenes første Novemberkonferanse. Sammen med Ingvill Stedøy klippet hun over to sammenklistrede møbiusbånd for å markere åpningen av Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen (Matematikksenteret).
Foto: Steinar Fugelsøy, Adresseavisen

Liten, større, størst

Fra 2002 til 2012 ble Novemberkonferansen arrangert på Realfagbygget, NTNU. Antallet deltagere steg fra år til år, og da antallet var oppe i 150 deltagere, innså Novemberkonferanse-komiteen at de måtte utvide.
– De første årene ordnet vi alt fra registrering og påmelding til teknisk bistand, selv. Vi erfarte etter hvert at ved å flytte konferansen til et hotell kunne vi ta inn flere deltagere, og nyte godt av teknisk personell på hotellet, forteller Settemsdal.

I 2013 ble derfor konferansen flyttet til Clarion Hotel og Congress Brattøra, men heller ikke det ble stort nok. Komiteen hadde nemlig gjort en annen endring: Nå kunne bidragsytere sende inn forslag til verksted på konferansen. Programmet este ut med flere paralleller, og konferansen fikk behov for flere mindre rom.
 
Det eneste hotellet i Trondheim som hadde kapasitet til å huse den svære konferansen, var Scandic Lerkendal. Siden 2014 har konferansen hatt tilholdssted der.
 

Bilde av Else Devold som holder verksted under Novemberkonferansen. Hun har mange fargeblyanter liggende på et bord foran seg.
I løpet av Novemberkonferansen blir det arrangert flere plenumsforedrag og nærmere 40 verksted. Her ser vi Else Devold i sving med sitt verksted "Under bekymringsgrensen? Hvordan skape gode læringsmiljø for elever som er i matematikkvansker" i 2018.

Vi går for 20 nye år!

Vi er veldig stolte av Novemberkonferansen, og tror hemmeligheten bak suksessen er at programmet oppleves aktuelt og relevant for lærere. De første årene var det senterets faglige råd som snekret sammen programmet, i dag er det ansatte (konferansekomiteen) som gjør denne jobben.

Vi har også hatt svært mange flinke foredrags- og verkstedholdere som har delt sitt forskning- og utviklingsarbeid under konferansen. Det er vi svært takknemlige for, og de skal ha mye av æren!

Her er en oversikt over Novemberkonferansens tema fra 2002 og fram til i dag:
 

2002 Utvikling av matematikkundervisning i samspill mellom praksis og forskning. NYE ARBEIDSFORMER I MATEMATIKKUNDERVISNINGEN
2003 Popularisering av matematikk – En måte å øke interessen for faget og et bindeledd mellom skolematematikken og matematikk som forskningsfag
2004  Vurdering i matematikk - Hvorfor og hvordan. Fra småskole til voksenopplæring
2005 IKT i matematikkundervisningen- muligheter og begrensninger
2006 Kompetanser i matematikk- kunnskapsløftet og nye læreplaner
2007 Tall og tallforståelse- fra telleremser til algebra
2008 Geometri-eksperimentering og utfordring
2009  Statistikk og sannsynlighet
2010 Meningsfull matematikk motiverer
2011 Variert matematikkundervisning
2012 Matematikk-et fag i utvikling
2013 Grunnleggende ferdigheter i faget matematikk» (NTNU Multimediesenteret filmet en del av plenumsforelesningene for oss. Disse kan sees her:
http://video.adm.ntnu.no/openVideo/serier/5296e9a369721)
2014  Matematikk som kunsten å tenke
2015 Meningsfull matematikk for alle
2016 Utfordringer i matematikkundervisningen
2017 Matematikkens språk og symboler - Skjønnheten og Udyret
2018 Her kan det læres!
2019 Kickstart på kjerneelementene
2020 Avlyst pga covid-19.
2021 Ny læreplan – ny praksis? 

Tema for 2022 er Inkludering og vurdering i LK20

Vi ønsker velkommen til Trondheim 22. og 23. november!